google_translate facebook fiho popusti clanstvo
Search diabetes news | International Diabetes federation
Nacionalni program

Ne verjemite zavajajočim navedbam o ozdravitvi sladkorne bolezni tipa 1
več v tej povezavi: http://sladkorna.ezdrav.si/wp-content/uploads/2015/11/tukaj.pdf
 Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni

Strategija razvoja 2010 - 2020

V Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008 - 2013 je kot prednostno razvojno podrocje in eden od ciljev, ki se ga želi doseci, doloceno tudi zgodnje odkrivanje kronicnih nenalezljivih bolezni in zagotavljanje celovite oskrbe bolnikov s
kronicnimi boleznimi, med katere sodi tudi sladkorna bolezen.

Prenesi cel dokument 70 strani (pdf)

  

Spreminjamo sladkorno bolezen
 
F3Z
 
Be a part...