Zakaj je pomembno zmanjšati izgube hrane in količino odpadne hrane?

Izgube hrane in odpadna hrana ogrožajo trajnost naših prehranskih sistemov. Ko hrano izgubimo ali zavržemo, gredo v nič tudi vsi viri, ki smo jih uporabili za njeno proizvodnjo: voda, zemljišče, energija, delovna sila in kapital. Poleg tega se z odlaganjem izgubljene in odpadne hrane na odlagališčih ustvarjajo emisije toplogrednih plinov, kar prispeva k podnebnim spremembam. Izgube hrane in odpadna hrana lahko tudi negativno vplivajo na prehransko varnost in razpoložljivost hrane ter prispevajo k zvišanju cen hrane.

Številke so zgovorne…

  • Na svetovni ravni se približno 14% proizvedene hrane izgubi med pobiranjem pridelka in maloprodajo, 17% celotne svetovne proizvodnje pa se po ocenah zavrže (11% v gospodinjstvih, 5% v prehrambnih obratih in 2% v maloprodaji).
  • Izgubljena in odpadna hrana predstavlja 38% skupne porabe energije v svetovnem prehranskem sistemu.
  • Emisije, ki izhajajo iz prehranskega sistema, so leta 2015 prispevale do 34% vseh emisij toplogrednih plinov.
  • Embalaža predstavlja približno 5,4% svetovnih emisij iz prehranskega sistema, kar je več kot kateri koli drugi dejavnik iz dobavne verige, vključno s prevozom.

Naši prehranski sistemi so lahko odporni le, če so trajnostni. Zato si moramo prizadevati za sprejetje celostnih pristopov, s katerimi bi zmanjšali izgube hrane in odpadno hrano. Ukrepati je treba tako na lokalni, nacionalni in globalni ravni,  da bi kar najbolj izkoristili hrano, ki jo proizvedemo. Za celovito spremembo so bistveni uporaba novih tehnologij (vključno s trženjem na platformah za elektronsko poslovanje in mobilnimi sistemi za predelavo hrane), novi načini dela ter dobre prakse za upravljanje kakovosti hrane in zmanjševanje izgub in količine odpadne hrane.

Evropska komisija bo v skladu z novo Strategijo “od vil do vilic” predlagala pravno zavezujoče cilje za zmanjšanje odpadne hrane v EU do konca leta 2030. Ti bodo opredeljeni glede na stopnje EU za odpadno hrano, določene na podlagi prvega vseevropskega spremljanja stopenj odpadne hrane. Komisija bo opravila oceno učinka in organizirala javno posvetovanje v podporo svojemu zakonodajnemu predlogu.

Povzeto po https://www.prehrana.si/clanek/570-mednarodni-dan-ozavescanja-o-izgubah-hrane-in-odpadni-hrani