Aktivnosti v letu 2021/22

Vse aktivnosti društev, navedene v preglednici, se bodo izvedle ali izvajale, če bodo to v navedenem času dovoljevali in omogočali varnostni ukrepi in omejitve NIJZ za preprečitev širjenja covida-19. Za točne termine aktivnosti pokličite na svoje društvo.

Aktivnosti od januarja do marca 2022 (novo)

Aktivnosti od novembra do decembra 2021

Aktivnosti od maja do julija 2021