Povezave

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 2441 400
Faks: +386 1 2441 447
E-pošta: info@nijz.si

Spletna stran: http://www.nijz.si

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Miklošičeva cesta 24
1507 Ljubljana

Stranke dobijo informacije na pristojni območni enoti oziroma izpostavi, Direkciji ali Področni enoti Informacijski center ob določenih dnevih in določenih urah.

URADNE URE za poslovanje s strankami so v:
ponedeljek in torek: 08.00 – 12.00 in 13.00 -15.00,
sreda: 08.00 – 12.00 in 13.00 -17.00,
petek: 08.00 – 13.00,

POSLOVNI ČAS za poslovanje s strankami po telefonu in po elektronskih medijih ter za poslovanje z državnimi organi, organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil in pogodbenimi izvajalci zdravstvenih storitev:
ponedeljek, torek in četrtek: 08.00 – 15.00,
sreda: 08.00 – 17.00,
petek: 08.00 – 13.00.
Poslovanje vseh služb ZZZS v poslovnem času se zagotavlja zlasti preko telefona in elektronskih medijev ter tudi z osebnimi stiki. Služba za poslovanje s karticami posluje od ponedeljka do petka od 7:00 do 17:00 ure (tel. 01/30 77 466).

Območna enota Celje, tel.: 03 / 42 02 000, 03 / 42 02 360, faks: 03 / 54 82 301,e-pošta: OECE@zzzs.si
Območna enota Koper, tel.: 05 / 66 87 200, faks: 05 / 66 87 372, 05 / 66 87 203, e-pošta: OEKP@zzzs.si
Območna enota Krško, tel.: 07 / 49 02 430, 07 / 49 02 490, faks: 07 / 49 01 081, 07 / 49 02 460, e-pošta: OEKK@zzzs.si
Območna enota Kranj, tel.: 04 / 23 70 100, faks: 04 / 23 70 180, 04 / 23 70 311, e-pošta: OEKR@zzzs.si
Območna enota Ljubljana, tel.: 01 / 30 77 200, 01 / 30 77 286, faks: 01 / 43 12 154, e-pošta: OELJ@zzzs.si
Območna enota Maribor, tel.: 02 / 29 09 300, 02 / 29 09 315, faks: 02 / 25 21 591, e-pošta: OEMB@zzzs.si
Območna enota Murska Sobota, tel.: 02 / 53 61 550, 02 / 53 61 511, faks: 02 / 53 21 236, e-pošta: OEMS@zzzs.si
Območna enota Nova Gorica, tel.: 05 / 33 81 000, 05 / 33 81 244, faks: 05 / 30 28 379, e-pošta: OENG@zzzs.si
Območna enota Novo mesto, tel.: 07 / 39 33 500, faks: 07 / 39 33 511, e-pošta: OENM@zzzs.si
Območna enota Ravne na Koroškem, tel.: 02 / 82 10 100, faks: 02 / 82 10 260, e-pošta: OERV@zzzs.si
Področna enota Informacijski center, tel.: 01 / 30 77 335, faks: 01 / 23 12 667, e-pošta: PEIC@zzzs.si
Direkcija, tel.: 01 / 30 77 200, faks: 01 / 23 12 181, e-pošta: DI@zzzs.si

Seznami kontaktnih oseb za posredovanje splošnih informacij in seznam uradnih oseb, pooblaščenih za odločanje in vodenje v upravnih postopkih je objavljen neposredno v okviru predstavitve posamezne območne enote in Direkcije.

Spletna stran: http://www.zzzs.si

O MINISTRSTVU
Ministrstvo za zdravje
Štefanova ulica 5
1000 Ljubljana

tel.: 01 478 60 01
faks: 01 478 60 58
e-pošta: gp.mz(at)gov.si

Uradne ure:
– ponedeljek in petek od 9. do 12. ure
– sreda od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure

Občanom nudimo pravno pomoč s področja zdravstva:
– na številki 01 478 60 01 v času uradnih ur
– pisne pritožbe sprejemamo na naslovu gp.mz(at)gov.si ali v Glavni pisarni Ministrstva za zdravje, Štefanova ulica 5, Ljubljana.

Spletna stran: http://www.mz.gov.si

Sladkorna bolezen (diabetes mellitus) je skupina različnih bolezni. Najpogostejše so sladkorne bolezni bolezni tipa 1 in 2 ter nosečniška sladkorna bolezen. Obstajajo tudi druge vrste sladkorne bolezni, ki nastanejo kot posledica nekaterih zdravil, operacij, nedohranjenosti, okužb, genetskih sindromov in drugih redkih bolezni.
Celoten prispevek

Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni iz leta 2010 predstavlja eno od ključnih orodij za obvladovanje kroničnih bolezni v Sloveniji, s katerim to bolezen uspešno obvladujemo celo nekoliko bolje od povprečja EU. Posameznik lahko tveganje za sladkorno bolezen zmanjša z zdravim življenjskim slogom, zdravim prehranjevanjem in vsakodnevnim gibanjem.

Povezava:

http://sladkorna.ezdrav.si/ 

Za več informacij poglejte na spletno stran:

Ordinacija Jaz in diabetes
http://www.jazindiabetes.si/

UKC Ljubljana
http://www4.kclj.si/index.php

UKC Maribor
http://www.ukc-mb.si

eReševalec kartica, ki vam lahko reši življenje
www.smartsciencesolutions.si

___________________________
ZZZS
http://www.zzzs.si

Strokovno svetovanje s področja dietoterapije pri številnih obolenjih..
www.prehranskosvetovanje.si

V Evropi, prav tako pa tudi v drugih pokrajinah, sta bogastvo in blaginja prinesla nekatere neželene posledice, med katere spadata način življenja brez zadostnega gibanja in.
http://ec.europa.eu/research/leaflets/diabetes/article_2788_sl.html

Informacije avtomatskega tel. odzivnika ZZZS na številki: 01 / 30 77 300