Koristne informacije za potrošnike o označevanju živil 

Nacionalni portal o hrani in prehrani prehrana.si piše o tem, kako brati deklaracije in kaj oznake na živilih v resnici pomenijo. 

  • Z branjem označb na živilih lahko potrošnik prepozna in ustrezno izbere živila glede na svoje prehranske potrebe.
  • Med najpomembnejše informacije na označbah živil sodijo prodajno ime živila, seznam sestavin, hranilna vrednost in rok uporabe.
  • Prodajno ime potrošniku omogoča prepoznavanje narave živila in njegovo razlikovanje od drugih podobnih izdelkov na tržišču.
  • Danes je na trgovskih policah mnogo živil, zato je poznavanje sestave in hranilne vrednosti živil ključnega pomena za izbiro bolj zdravih živil. V okviru pestre in uravnotežene prehrane izbirajte živila s čim nižjo energijsko vrednostjo in čim nižjo količino nasičenih maščob, sladkorjev in soli. Vsebnosti preverite v tabeli hranilne vrednosti.
  • Informacija o hranilni vrednosti živila je na označbi živil običajno predstavljena v obliki hranilne tabele ali v linearnem zapisu. Obvezni elementi hranilne vrednosti so energijska vrednost ter količina maščob, ogljikovih hidratov, sladkorjev, beljakovin, in soli, ki jih vsebuje živilo.
  • Sestavine so v seznam vključene po padajočem vrstnem redu glede na maso, vključno z aditivi, ki jim je posebej opredeljena funkcija, ki jo imajo v izdelku. V seznam sestavin je vključeno tudi označevanje alergenov, ki so na seznamu zapisani z drugačno pisavo kot ostale sestavine (npr. krepko).
  • Na označbah živil so razpoložljive pomembne informacije o sestavinah in hranilni vrednosti, odgovornost nas samih pa je, da jih preberemo, ovrednotimo in se na podlagi tega odločimo za nakup.

Označevanje živil 

Označba na živilu je pomemben vir informacij in predstavlja komunikacijo med proizvajalcem oziroma prodajalcem na eni strani in potrošnikom na drugi strani. Za potrošnika je najpomembnejše, da označba na živilu vsebuje vse potrebne informacije o živilu, kar mu omogoči ustrezno izbiro in uporabo živila. Namen zakonodaje, ki ureja področje označevanja, je omogočiti potrošnikom razumljive in ustrezne informacije o vsebini in sestavi živilskih izdelkov. Označevanje živil določa evropska zakonodaja v Uredbi št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom. 

Potrošnikom je torej z informacijami na označbah živil omogočeno, da prepoznajo in ustrezno izberejo živila glede na svoje prehranske potrebe. Vendar razpoložljivi podatki kažejo na to, da potrošniki teh informacij pogosto ne uporabljajo, ker jih preprosto ne razumejo, nimajo časa za primerjavo ali pa jih niti ne opazijo. 

Med pomembnejšimi informacijami na označbah živil so prodajno ime živila, seznam sestavin, hranilna vrednost in rok uporabe. Sprednja stran izdelka, tista ki je dobro vidna iz trgovinskih polic, pogosto ne poda dovolj informacij o sestavi izdelka, da bi omogočila nakup živil z ugodno prehransko sestavo. Predstavlja namreč pomembno marketinško orodje, katerega namen je da pritegne in nagovori potrošnika k izbiri in posledično tudi k nakupu izdelka. Vendar je za ustrezno informiranost o sestavi izdelka potrebno pred nakupom izdelek vzeti v roke in prebrati. V »obvezno branje« sodijo vsaj trije elementi: ime izdelka, sestavine in podatki o hranilni vrednosti, ki so najpogosteje predstavljeni v obliki tabele.

Več o imenu živil, seznamu sestavin in označbah hranilne vrednost, roku uporabe ter vrednotenju hranilne vrednosti s prehranskim semaforjem pa na prehrana.si!