Kviz: »Po kreativni poti do znanja«

Pozdravljeni.

Na vas se obračamo s prošnjo za pomoč pri izvedbi raziskave, ki poteka v okviru projekta »Po kreativni poti do znanja« na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. V njej raziskujemo psihične izzive v primerih soočanja z življenjsko ogrožajočimi zdravstvenimi stanji. Prosimo vas, če lahko posredujete vabilo za sodelovanje v spletni anketi vašim članom.

Nekaj besed o vsebini raziskave: življenjsko ogrožajoča zdravstvena stanja (npr. nenadni srčni zastoj, anafilaktični šok, pljučni edem,…), so dogodki, ki imajo za preživele in njihove svojce lastnost travmatične izkušnje, saj gre za nenaden dogodek, na katerega ne moremo biti pripravljeni, predstavlja konkretno nevarnost smrti ter vzbudi intenziven občutek izgube nadzora in občutek nemoči med dogodkom. To lahko povzroča močne čustvene odzive, ki so značilni za doživljanje vseh vrst travme: podoživljanje travme, izogibanje, negativne misli in razpoloženje, povečano vznemirjenost, strah ali anksioznost (pred smrtjo ali ponovitvijo dogodka). Vse to povečuje stopnjo življenjskega stresa in lahko povzroča znatno stisko in težave pri vsakodnevnem življenju. V raziskavi se osredotočamo na raziskovanje psihičnih izzivov v takšnih primerih. Ker so doživetja življenjsko ogrožajočih zdravstvenih stanj opredeljena kot travmatični dogodki, je prisotna potreba po učinkovitih intervencijah (svetovanje, psihoterapija,…), ki bi na psihološkem področju pomagale pacientom in svojcem po takšnih dogodkih. Za oblikovanje smernic na tem področju želimo z raziskavo ugotoviti pomen in posledice, ki jih ima doživetje življenjsko ogrožajočih zdravstvenih stanj za bolnike in svojce.

Anketa je v spletni obliki in je dostopna na tej povezavi https://1ka.teof.uni-lj.si/a/1475

Vabimo vas k izpolnjevanju in se vam iskreno zahvaljujemo za pomoč.

Klementina Dovečar