Kaj je laično svetovanje za sladkorno bolezen?
Laično svetovanje za sladkorno bolezen je vsem dostopna in brezplačna oblika psiho-socialne podpore, pomoči in svetovanja pri soočanju s sladkorno boleznijo v vsakdanjem življenju. Vzajemna solidarnost, razumevanje, optimističnem pogled na svet, zaupnost in varovanje zasebnosti ter medsebojno spoštovanje so temeljne vrednote in načela laičnega svetovanja.

Kdo so laični svetovalci in kakšen je njihov namen?
Laično svetovanje opravljajo posebej usposobljeni prostovoljci, laični svetovalci, ki so tudi sami sladkorni bolniki oziroma osebe z neposrednimi in praktičnimi izkušnjami iz življenja s sladkorno boleznijo. Laični svetovalci z ustreznim znanjem, usposobljenostjo in značajskimi lastnosti lahko nastopijo v vlogi svetovalca, družabnika, spremljevalca, sogovornika drugim bolnikom ali njihovim svojcem pri lažjem soočanju s težavami, povezanimi z boleznijo, spreminjanju življenjskih navad ali organizaciji vsakodnevnega življenja. Njihova posebnost je, da so “navadni ljudje”, posamezniki z enakimi ali podobnimi življenjskimi izkušnjami. Laični svetovalci so v širši družbi prepoznani kot pobudniki zdravega življenjskega sloga, zato poleg naštetega aktivno nastopajo tudi pri osveščanju in informiranju za preprečevanje in prepoznavanje sladkorne bolezni.

Kako mi laični svetovalec lahko pomaga?
– mi je v oporo, pokaže razumevanje in sočutje, ko »mi je težko«,
– me spodbuja, ko »ni volje in ko zmanjka energije«,
– mi pomaga z nasveti in lastnimi izkušnjami, ko »ne vem več, kako naprej«,
– me motivira za upoštevanju ustrezne zdravstvene oskrbe,
– me seznanja s pravicami in odgovornostmi pacientov.
Ob tem pa velja, da laični svetovalci ne dajejo pojasnil o različnih možnostih zdravljenja, ne dajejo mnenj, ki sodijo v delokrog zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev oz. spadajo v medicinsko področje, ne dajejo mnenj glede predpisane terapije z zdravili in medicinskega vodenja bolezni ter zdravstvenih problemov in ne izvajajo promocije medicinsko-tehničnih pripomočkov.

Kako do laičnega svetovalca?
Laično svetovanje koordinira Zveza društev diabetikov Slovenije, ki z društvi diabetikov zagotavlja mrežo prostovoljcev po vsej Sloveniji. Za več informacij se obrnite na vam najbližje društvo diabetikov ali na Zvezo društev diabetikov Slovenije (tel. št. 01 430 54 44 ali el. naslov: sloda@siol.net )


Priročnik v pdf obliki (prenos):

Diabetes priročnik (pdf)


 

Beri dalje… (kot dodatek)

Osnove in ozadje projekta
Projekt laičnega svetovanja za sladkorno bolezen ima vsebinsko podlago v nacionalnem programu za obvladovanje sladkorne bolezni. Projekt udejanja idejo vzpostavitve dodatne podpore bolnikom s sladkorno boleznijo in njihovim bližnjim za čim bolj samostojno, odgovorno in uspešno vodenje sladkorne bolezni in življenje z njo.
Projekt laičnega svetovanja je rezultat poglobljenega razmisleka, širše razprave in usklajevanja ter medsebojnega dopolnjevanja, ki je vključevala društva diabetikov, predstavnike bolnikov, medicinsko in zdravstveno stroko, strokovnjake s pravnega, socialnega, antropološkega področja idr. Projekt sledi načelom in urejenosti delovanja organiziranega prostovoljstva skladno z Zakonom o prostovoljstvu in pod mentorstvom Slovenske filantropije.
V letu 2016 je bila usposobljena prva skupina 26 laičnih svetovalcev za sladkorno bolezen, ki predstavljajo pionirje za zagon, seznanitev in uveljavitev laičnega svetovanja za sladkorno bolezen v praksi. Njihovo delo koordinira Zveza društev diabetikov Slovenije v sodelovanju z društvi diabetikov po vsej Sloveniji. Projekt strokovno in operativno vodi Programski svet, v katerem so zastopani predstavniki Zveze, društev, laičnih svetovalcev, medicinske in zdravstvene stroke ter drugi strokovnjaki.
Projekt ima potrditev in finančno podporo Ministrstva za zdravje.