Nič o nas brez nas

European Diabetes Patient Advocacy Summit
“Nič o nas brez nas.”

Tako se je glasilo prvo Evropsko srečanje oseb s sladkorno boleznijo, ki je potekalo 27. in 28. septembra v Bruslju.

Udeležili so se ga predstavniki iz 30 evropskih držav. Srečanja se udeležili podpredsednik Zveze društev diabetikov Slovenije Alojz Rudolf, sekretarka zveze Špelca Rudolf in direktorica Društva za zdravje srca in ožilja Nataša Jan.

Srečanje je bilo organizirano z namenom okrepiti povezovanje med društvi pacientov in odločevalci na nivoju držav in EU parlamenta ter izmenjati dobre prakse na nivoju Evrope za boljše delo doma. Strokovnjaki so predstavili več različnih možnosti kako bi lahko izboljšali upravljanje in organizacijo ter vplivali na odločitve oseb s sladkorno boleznijo, da bi ti izbirali to kar je za njih boljše.

Prvi dan smo poslušali predstavitve dobrih praks in nasvete strokovnjakov in pacientov tako iz poslovnega sveta kot tudi od drugih zvez sladkornih bolnikov. Osebe s sladkorno boleznijo, se morajo še bolj povezati, da se bo njihovo mnenje slišalo in upoštevalo. To je ključnega pomena pri oblikovanju zdravstvene oskrbe sladkornih bolnikov in je nepogrešljiva možnost, če želimo vzpostaviti boljšo oskrbo pacientov.

Drugi dan pa smo imeli delavnico po državah in smo po postopkih pripravili plan po elementih od ideje do izvedbe, kot to počnejo večja podjetja. Odločili smo se dvigniti prepoznavnost sladkorne bolezni in pridruženih bolezni na nivoju odločevalcev v Sloveniji. Pred kosilom smo izmenjali mnenje o naši ideji in planih in njihovih s sosednjo organizacijo Društvom diabetikov iz Hrvaške.

Ugotovili, da imajo plan se povezati v krogu stroke, Ministrstvom za zdravje in drugimi ustanovami na področju sladkorne bolezni, saj pogrešajo aktivno vlogo bolnikov pri odločanju o njihovem zdravljenju. Na koncu smo bili izbrani za predstavitev končnega izdelka pred vsemi državami, saj smo se usmerili v sodelovanje med Zvezo društev diabetikov Slovenije in Društvom za srce ter ostalimi različnimi društvi in institucijami potrebnimi, da slišijo naš glas pacientov in naše potrebe. Predstavitev je podal Alojz Rudolf in požel navdušen aplavz in odobravanje za plan, ki smo si ga zadali na delavnici.

Zapisala: Špelca Rudolf
Foto: Alojz Rudolf