Nova izdaja Zdravstvenega statističnega letopisa Slovenije

Nova izdaja Zdravstvenega statističnega letopisa Slovenije za leto 2018

Publikacija Zdravstveni statistični Letopis Slovenije je osvežena s podatki za leto 2018 ter dopolnjena z novim vsebinskim poglavjem o Državnem presejalnem programu za raka dojk – DORA.

Celotna publikacija je sestavljena iz 9 vsebinsko zaokroženih poglavij v katerih je, poleg zanimivih vizualizacij podatkov, zbranih več kot 200 slik ter 250 tabelaričnih prikazov podatkov.

Poleg vsebin, ki jih pripravljamo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, so poglavja dopolnjena s prispevki drugih organizacij, ki zbirajo in se ukvarjajo s podatki, vezanimi na zdravje prebivalstva: Statistični Urad Republike Slovenje, Onkološki inštitut Ljubljana, Agencija RS za okolje, Klinika Golnik, Uprava RS za varstvo pred sevanji, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstvo za zdravje, MNZ – Policija, Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Zavod RS za zaposlovanje in ostali.

Celotne vsebine so dostopne na spletnih straneh NIJZ, Publikacije –  Zdravstveni statistični letopis. https://www.nijz.si/sl/nijz/revije/zdravstveni-statisticni-letopis-slovenije