Državni program

Ne verjemite zavajajočim navedbam o ozdravitvi sladkorne bolezni tipa 1
več v tej povezavi: http://sladkorna.ezdrav.si/wp-content/uploads/2015/11/tukaj.pdf


Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni 
Strategija razvoja 2020 – 2030

V Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008 – 2013 je kot prednostno razvojno podrocje in eden od ciljev, ki se ga želi doseci, doloceno tudi zgodnje odkrivanje kronicnih nenalezljivih bolezni in zagotavljanje celovite oskrbe bolnikov s
kronicnimi boleznimi, med katere sodi tudi sladkorna bolezen.

DPOSB-2020-2030-Strategija-razvoja