Predstavitev

Zveza društev diabetikov danes povezuje 40 društev iz vse Slovenije,v kateri aktivno sodeluje več kot 18.000 članov. Letos mineva 55 let od ustanovitve prvega društva v Ljubljani, ki je nastal na pobudo takratnih diabetologov in sladkornih bolnikov. Kmalu so sledile ustanovitve društev po vseh večjih mestih Slovenije.

Že ob prvi ustanovitvi društev je stroka pravilno ocenila, da brez organiziranega delovanja ob vedno večjem številu sladkornih bolnikov ne bo mogoče povečati ozaveščenosti in znanja o nevarnih in hudih posledicah te bolezni.

Bolezen sama ni boleča ali zelo moteča, toda njene potencialne posledice so lahko zelo kritične. Sladkorna bolezen zahteva poleg obravnave krvnega sladkorja tudi zelo rigorozno obravnavo krvnega tlaka in krvnih maščob, saj so zapleti lahko hudi predvsem za srce in ožilje.

Danes je na svetu že več kot 240 milijon sladkornih bolnikov. Ta ocena ni povsem zanesljiva,ker se število, še posebno v zadnjem obdobju nenehno povečuje. V Sloveniji nas je že več kot 130.000. Temu primerno naraščajo tudi stroški za tehnične pripomočke in zdravljenje sladkornih bolnikov. Vsi diabetiki smo veliki potencialni kandidati, da se pridružimo društvom, ki združujete bolnike s težavami srca in ožilja.

Naša temeljna naloga v društvih diabetikov je ozaveščanje, informiranje in izobraževanje članov in njihovih sorodnikov ter širše družbene skupnosti o bolezni sami in njenih možnih posledicah. V minulem letu smo organizirali že 13. republiško tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni pri katerem je sodelovalo več kot 370 šol in več kot 10.000 mladih tekmovalcev. To aktivnost pripravljamo tudi za tekoče leto in leta ki sledijo.

Redno izdajamo glasilo Sladkorna bolezen s strokovnimi in izobraževalnimi vsebinami. Našim članom je revija dostavljena brezplačno ,vsi ostali zainteresirani pa jo lahko kupijo na prodajnih mestih. Sladkornim bolnikom in ostalim je na voljo enkrat tedensko brezplačni svetovalni telefon tako imenovana Modra številka 080 14 20.

V letu 2010 je Vlada republike Slovenije sprejela Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni za obdobje 2010 -2020, katerega temeljni cilj je zmanjšati pojavnost sladkorne bolezni tipa 2. Pri pripravi tega programa smo člani Zveze društev diabetikov Slovenije vseskozi aktivno sodelovali, kar se je pokazalo kot dobro in koristno partnerstvo.

Naša zveza je od leta 1994 članica Mednarodne diabetične federacije in njene evropske regije, kje sodeluje na vseh njeni forumih po svetu.

Od leta 2007 dalje sladkorni bolniki »14. november« Svetovni dan sladkorne bolezni praznujemo pod okriljem Združenih narodov, ki so se zavezali, da se svetovni epidemiji sladkorne bolezni v čim večji meri posvetijo vse organizacije-članice Združenih narodov in jo s svojimi konkretnimi programi in nalogami poskušajo čim bolje omejiti.

Za uresničevanje učinkovitega obvladovanja sladkorne bolezni so potrebni različni resorji, sodelovanje celotnega zdravstvenega varstva predvsem pa sodelovanje bolnikov kot posameznikov in organiziranih v društvih civilne družbe kot so društva diabetikov po Sloveniji.

Zveza društev diabetikov bo tudi v bodoče kot zadnjih 55 let skrbela za koordiniran nastop društev pri uresničevanju in doseganju zastavljeni ciljev.

Predsednik
Zveze društev diabetikov Slovenije
Robert Gratton