Predstavitev

Zveza društev diabetikov danes povezuje 39 društev  diabetikov iz vse Slovenije, v kateri aktivno sodeluje več kot 14.000 članov. Letos mineva 65 let od ustanovitve prvega društva v Ljubljani, ki je nastal na pobudo takratnih diabetologov in oseb s sladkorno boleznijo. Kmalu so sledile ustanovitve društev diabetikov po vseh večjih mestih Slovenije.

Že ob prvi ustanovitvi društev diabetikov je stroka pravilno ocenila, da brez organiziranega delovanja ob vedno večjem številu oseb s sladkorno boleznijo ne bo mogoče povečati ozaveščenosti in znanja o nevarnih in hudih posledicah te bolezni.

Bolezen sama ni boleča ali zelo moteča, toda njene posledice ob slabem vodenju so lahko zelo boleče. Sladkorna bolezen zahteva poleg obravnave krvnega sladkorja tudi obravnavo krvnega tlaka in krvnih maščob, saj so zapleti lahko hudi predvsem za srce in ožilje.

Danes je na svetu že več kot 463 milijon sladkornih bolnikov. Ta ocena ni povsem zanesljiva, ker se število, še posebno v zadnjem obdobju nenehno povečuje. V Sloveniji nas je že več kot 200.000. Temu primerno naraščajo tudi stroški za tehnične pripomočke in zdravljenje sladkornih bolnikov. 

Naša temeljna naloga v društvih diabetikov je ozaveščanje, informiranje in izobraževanje članov in njihovih sorodnikov ter širše družbene skupnosti o bolezni sami in njenih možnih posledicah. V minulem letu smo organizirali že 22. tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni pri katerem je sodelovalo več kot 450 šol in več kot 10.000 mladih tekmovalcev. To aktivnost pripravljamo tudi za tekoče leto.

Redno izdajamo glasilo Sladkorna bolezen s strokovnimi in izobraževalnimi vsebinami. Našim članom je revija dostavljena brezplačno ,vsi ostali zainteresirani pa jo lahko kupijo na prodajnih mestih. 

V letu 2010 je Vlada republike Slovenije sprejela prvi Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni za obdobje 2010 -2020, katerega temeljni cilj je zmanjšati pojavnost sladkorne bolezni tipa 2. Pri pripravi prvega in sedaj tudi drugega desetletnega programa za obdobje 2021 – 2030 smo člani Zveze društev diabetikov Slovenije aktivno sodelovali. V prvem desetletju pa smo izvedli veliko projektov tako samostojno kot tudi v partnerstvu s strokovnimi partnerji v Nacionalnem programu.

Naša zveza je od leta 1994 članica Mednarodne diabetične federacije in njene evropske regije, kje sodeluje na vseh njeni forumih po svetu.

Od leta 2007 dalje sladkorni bolniki »14. november« Svetovni dan sladkorne bolezni praznujemo pod okriljem Združenih narodov, ki so se zavezali, da se svetovni epidemiji sladkorne bolezni v čim večji meri posvetijo vse organizacije članice Združenih narodov in jo s svojimi konkretnimi programi in nalogami poskušajo čim bolje omejiti.

Za uresničevanje učinkovitega obvladovanja sladkorne bolezni so potrebni različni resorji, sodelovanje celotnega zdravstvenega varstva predvsem pa sodelovanje oseb s sladkorno boleznijo kot posameznikov in organiziranih v društvih civilne družbe kot so društva diabetikov po Sloveniji.

Zveza društev diabetikov bo tudi v bodoče kot zadnjih 65 let skrbela za koordiniran nastop društev diabetikov pri uresničevanju in doseganju zastavljeni ciljev.

Predsednik
Zveze društev diabetikov Slovenije
Robert Gratton


Naši projekti so:

 • Izdaja glasila Sladkorna bolezen (pet številk na leto, od leta 1985)
 • Spletna stran www.diabetes-zveza.si (od 2000) in Facebook (od 2018)
 • Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni in seminar (od leta 1999)
 • Promocija izdelane didaktične igre za osnovnošolce Razgibani kviz
 • Letno športno srečanje oseb s sladkorno boleznijo (od 1996) in Tradicionalni Merčunov pohod (od 2002)
 • Praznovanje svetovnega dne sladkorne bolezni (14. november), priprava plakatov, zgiban, osvetlitev objektov v modro barvo, okrogla miza, dogodki na lokalnem nivoju, osrednja proslava, …
 • #DarujemKilometre spodbujanje k gibanju
 • Izobraževanje in posvet predsednikov društev
 • Ozaveščanje javnosti o sladkorni bolezni in življenjem z njo
 • Sodelovanje z drugimi organizacijami bolnikov
 • Mednarodno sodelovanje
 • Pripravljamo digitalne programe, videi in seminarje