65 let Zveze društev diabetikov Slovenije
Izdala in založila: Zveza društev diabetikov Slovenije Urednica: Sergeja Širca

Lektor: dr. Peter Weiss
Oblikovanje in grafična priprava: Inscribo
Tisk: Abo grafika
Naklada: 1500 izvodov

Ljubljana, november 2021