Ime šole

Vpišite ŠTEVILO tekmovalcev, ki so dosegli bronasto priznanje na šolskem tekmovanju (z najmanj 31 T in več):
(Bronasto priznanje prejmejo tudi prvi trije uvrščeni na državno tekmovanje, zato jih upoštevajte!)

PRIJAVNICA NA DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI 2017/2018

TEKMOVALCI, KI BODO TEKMOVALI NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU (tekmujejo lahko samo trije):
1.
DA
NE


2.
DA
NE


3.
DA
NE


PRISOTNOST MENTORJA NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU

A. V kolikor boste spremljali tekmovalce na državno tekmovanje vas prosimo, da sodelujete tudi v komisiji za nadzor in pregled nalog na državnem tekmovanju.
B. Vpišite ime in priimek mentorja, ki bo samo SPREMLJAL tekmovalce na tekmovanju.


V KOLIKOR SE NE BOSTE UDELEŽILI DRŽAVNEGA TEKMOVANJA NAM RAZLOG SPOROČITE DO 25. 10. 2017 in nam javite število tekmovalcev, ki so sodelovali na šolskem tekmovanju in število doseženih bronastih priznanj, da jih pripravimo