Prava izbira – prehransko ugodnejša ponudba obrokov

Posredujemo vam sporočilo za medije o dveletnem projektu, na podlagi katerega smo s sodelujočimi partnerji v okviru projekta Dober tek študent razvili simbol, ki označuje prehransko ugodnejšo ponudbo obrokov in gostincem omogoča izpostavitev višje kakovosti njihove ponudbe, potrošnikom pa lažjo prepoznavo in izbiro prehransko ustreznejših obrokov. Posebno pozornosti smo namenili kakovostni subvencionirani študentski prehrani.

Več o projektu in simbolu na: https://www.nijz.si/sl/prava-izbira-prehransko-ugodnejsa-ponudba-obrokov

Prijazen pozdrav.

Center za komuniciranje
Nacionalni inštitut za javno zdravje