Izšla je nova številka glasila Sladkorna bolezen št. 145

v prodaji bo do 5. decembra 2022, lahko jo tudi naročite na 01 430 54 44, letna naročnina na pet številk je 8,00 €.

VSEBINA:

OSREDNJA TEMA
5 Izobraževanje za varno prihodnost
INTERVJU
8 »Razlike v obravnavi sladkorne bolezni
med regijami so ogromne«
AKTUALNO
14 Potrebujemo vrhunski učinkovit
diabetološki center
16 Pomen duševnega zdravja pri obravnavi
sladkorne bolezni tipa 1 je podcenjen
18 Motnja erekcije je lahko vzrok ali posledica
srčno-žilne bolezni
ZA NAŠE ZDRAVJE
13 »Skrbi me, oči so le oči!«
19 Zdravstvena pismenost je pogoj
za učinkovito zdravstveno samooskrbo
30 Predstavitev delavnice »Zdravo jem«
ZDRAVJE NA KROŽNIKU
24 Voda namesto sladkorja
26 Gobe, kaki, sladki krompir, fižol …
27 Sladki krompir
VRTNO VESELJE
28 Elegantne in nezahtevne
OBRAZI MED NAMI
45 Velik človek, ki pusti pečat
VI USTVARJATE
46 Žabe/Burja

KRIŽANKA št. 144
Pravilna rešitev prve križanke se glasi »Galileo«.
Nagrajenci križanke iz glasila št. 144 so prejeli nagrade podjetja Med Trust d.o.o., Wellion, Ljubljana, nagrajenci so:

Hočevar Martin, Trebnje, oksi meter
Šivic Ljudmila, Bohinjska Bistrica, oksi meter
Pajek Nadja, Zgornja Kungota, krema za noge
Šinko Lidij,a Cankova, krema za noge
Ivančič Gabriela, Postojna, krema za noge
Grošelj Marija, Zagorje ob Savi, krema za noge

Pravilna rešitev druge križanke se glasi »gibajmo se«.
Nagrajenci križanke iz glasila št. 144 so prejeli nagrade Zveze društev diabetikov Slovenije, Razgibani kviz, nagrajenci so:

Kamnik Helena, Kisovec
Karadarevič Fani, Ajdovščina
Perko Mateja, Log Pri Brezovici
Miroslava Oletič, Lendava
Vršič Sonja, Vitomarci
Štucin Žiga, Planina

Nagrade so bile poslana na naslove nagrajencev 5.9.2022.

© Copyright - Zveza društev Diabetikov Slovenije