Izšla je nova številka glasila Sladkorna bolezen št. 131

v prodaji bo do 15. marca 2020, lahko jo tudi naročite na 01 430 54 44, letna naročnina na pet številk je 8,00 €.

VSEBINA

OSREDNJA TEMA
5 Osebe s sladkorno boleznijo so najbolj
ogrožene zaradi srčno-žilnih bolezni

AKTUALNO
8 Delovanje društev zmanjšuje posledice
sladkorne bolezni
11 Dobri izidi zdravljenja po enem letu uporabe
12 Slovenija se je obarvala v modro
14 Kje smo in kam gremo?
16 Bo Slovenija kos izzivu?

OSREDNJA TEMA
18 Zaščitite svoje zdravje tudi na potovanju
20 Potovanje za ljudi s sladkorno boleznijo
22 Nova zdravila za zniževanje glikemije

ZA NAŠE ZDRAVJE
18 Vsi dejavniki tveganja morajo biti enako
dobro nadzorovani
19 Bolniki v digitalnem svetu: izzivi in rešitve
20 En obisk – dvojna zaščita
22 Prednosti tudi za osebe s sladkorno boleznijo
24 Redna vadba – manj zapletov
26 Za boljšo obravnavo ljudi z bolečinami
v hrbtu
28 Majhni posegi za velike učinke

ALTERNATIVA
30 Odnos do svojega telesa = odnos do sebe

VRTNO VESELJE
32 Tudi pozimi vitamini z domačega vrta

ZDRAVJE NA KROŽNIKU
34 Praznična večerja brez odrekanja

MLADI IN SLADKORNA BOLEZEN
36 »Mama mi je rešila življenje«

KRIŽANKA št. 130
Pravilna rešitev križanke se glasi »UDOBJE MOHER«.
Nagrajenci križanke iz glasila št. 130 bodo prejeli nagrade podjetja Tuje rešitve d.o.o., Cesta na Brdo 69, 1000 Ljubljana in Zveza društev diabetikov Slovenije, nagrajenci so:

Strohsach Peter, Rakek
Strah Marija, Škofja Loka
Berisha Haki, Maribor
Slemnik Frančiška, Slovenj Gradec
Miroslava Oletič, Lendava
Pongračič Dominik, Ormož
Leskovšek Lojzk, Škofja Loka
Kamnik Helena, Kisovec
Podnar Franc, Škofja Loka
Pivk Marija, Idrija
Pečovnik Nikolaj, Žalec
Fatur Stanislava, Pivka

Nagrade bodo poslana na naslove nagrajencev po novem letu.