S pozdravom našim članom (D.D. Jesenice)

Pozdravljeni naši člani, pa seveda tudi diabetiki ostalih društev širom Slovenije.

Dober mesec je mimo, odkar ostajamo v osami in smo bili primorani prekiniti z vsemi aktivnostmi na društvu; tako z uradnimi urami kot tudi z meritvami sladkorja in svetovanji. Vse je prišlo nepričakovano, iznenada – kot težko dojemljiva mora, ki se plazi – je nevidna, pa vseeno tako zelo nevarna.
Pa prav v teh pomladanskih mesecih smo načrtovali, tako kot vsako leto, toliko prijetnih aktivnosti: Zbor članov s strokovnim predavanjem, društvene in meddruštvene pohode, v mesecu aprilu smo imeli načrtovano zelo zanimivo predavanje »Ogroženost arterij in sladkorna bolezen«, pa v maju meddruštveni pohod v Planico, edukativne delavnice, sodelovanje na Športnih igrah v Kočevju, edukativno okrevanje….. Žal, vse odpovedano…

Tako je korona virus že močno zaznamoval letošnje leto – nam, vam, vsem – ne glede na družbeni položaj – priplazil se je med bogate in revne – na vseh koncih sveta.
Seveda pa so bolj izpostavljene ranljivejše skupine: starejši s kroničnimi obolenji; in to je kategorija, v katero sodimo tudi mi.

Še posebej vam želimo sporočiti, da kljub temu, da smo v karanteni, moramo gledati na trenutno situacijo s pozitivnimi mislimi, optimizmom in z željo, da ne bomo zboleli in da bomo čimprej prebrodili te težavne dni.

Prepričani smo, da šele sedaj dojemamo vsi skupaj, da je druženje in prijateljstvo tisto, kar res šteje, kar nekaj velja, kar nam daje energijo za delo in optimističen pogled v prihodnost.
Tudi če se včasih pritožujemo, da imamo vsega preveč, nam nastala situacija izkazuje, kako prijetno je, če lahko delamo in smo svobodni pri svojih odločitvah.

Ampak vsi skupaj vztrajajmo, držimo se ukrepov – saj lahko samo na ta način pripomoremo in pomagamo sebi, našim dragim in tudi tistim, ki morajo delati v naše dobro… in teh ni malo.

Žal nam je, da se v tem času ne moremo družiti, sodelovati, si med seboj pomagati in na splošno se imeti lepo. Saj je druženje, edukacija, solidarnost, prijateljstvo temelj za vse ostale naše aktivnosti.
Vedite pa, da ko bo prišel čas omilitve ukrepov, se bomo potrudili, da bomo prej omenjene aktivnosti nadomestili – kolikor bo seveda možno. Na vsak način pa se bomo morali tudi v nadaljevanju držati navodil in ukrepov.

Dragi naši člani, imejte se lepo, ostanite zdravi in si napolnite energijo z optimizmom, dobro voljo, s kakšno lepo knjigo oziroma prijetnimi mislimi.

Mislimo na vas, vas vse skupaj lepo pozdravljamo in se že zdaj veselimo, ko se spet dobimo.

Izvršni in Nadzorni odbor Društva diabetikov Jesenice

 

foto: Vida Markovc
1. Panorama nad Jesenicami z Jerebikovca
2. Narcise na Golici-simbol jeklarskega mesta Jesenic