Srečanje EPIS 2019

Udeležili smo se mednarodnega srečanja o inovacijah za bolnike EPIS (European Patient Innovation Summit). Že par let zapored ga organizira farmacevtska družba Novartis. Naslov srečanja je bil Bolniki v digitalnem svetu: izzivi in rešitve. Povabljeni smo bili kot predstavniki združenja bolnikov.

Cilji srečanja so bili oblikovati enotno razumevanje pojma digitalnega zdravja in samega pomena, ki ga digitalno zdravje ima za bolnike. Vzpostavili smo dialog o ključnih izzivih, s katerimi se srečujemo na področju digitalnega zdravja, govorili pa smo tudi o sporazumnih rešitvah, s pomočjo katerih bomo v prihodnosti digitalnega zdravja imeli besedo bolniki.

Po celotni Evropi so bili 7. novembra s pomočjo digitalne tehnologije povezani predstavniki več kot 300 organizacij bolnikov. Prisluhnili smo predavanjem, ki so predstavila možnosti, ki jih prinaša digitalizacija v naš vsakdan kot bolnikom, obenem pa so nam predstavili tudi uveljavljene prakse digitalnih zdravstvenih tehnologij, ki že pomagajo bolnikom.

EPIS 2019 je tako učinkovito prikazal marsikatero novost in obenem pomagal razumeti vlogo, ki jo pri uvajanju novosti igramo bolniki: bolnik mora biti v samem središču razvoja digitalnih zdravstvenih rešitev.

https://www.lek.si/sl/o-nas/za-medije/sporocila-za-javnost/1066/bolnik-naj-bo-v-srediscu-razvoja-digitalnih-zdravstvenih-resitev/