Vabilo k sodelovanju v raziskavi

International Diabetes Federation Europe (Mednarodna fundacija za sladkorno bolezen – IDF) je pripravila anketo, katere namen je preučiti situacijo s COVID-19 in izboljšati pripravljenost zdravstvenih sistemov in skupnosti oseb s sladkorno boleznijo na podobne situacije. 

Ukrepi zaradi pandemije, kot je ostajanje doma, spremenjeni vsakdanjiki in omejen dostop do nege so obremenili ljudi, ki živijo s sladkorno boleznijo. Najnovejše študije so pokazale, da so ljudje, ki živijo s sladkorno boleznijo, bolj podvrženi razvoju komplikacij ob okužbi s COVID-19, številke pa kažejo tudi na to, da imajo osebe s sladkorno boleznijo, ki zbolijo, več možnosti, da so hospitalizirani in da so zaradi tega bolj izpostavljeni. 

Pandemija COVID-19 je pokazala šibkosti v zdravstvenih sistemih po Evropi in nujno je, da iz naučenega povzamemo bistveno, da bo v prihodnje sistem za zdravstveno nego oseb s sladkorno boleznijo med izjemnimi dogodki bolj učinkovit. 

Da bi raziskali izzive, s katerimi se soočajo osebe s sladkorno boleznijo in našli inovativne načine in rešitve, ki so bile vpeljane po državah med pandemijo, IDF vabi k sodelovanju pri reševanju anket, da bi pridobili dragocen uvid oseb, ki živijo s sladkorno boleznijo, in tistih, ki so vpleteni v zdravstveni sistem. 

Vabljeni, da izpolnite vprašalnik in nam pomagate pri zbiranju podatkov, ki bodo pripomogli pri pozivu k boljšemu ukrepanju in izboljšanemu življenju oseb s sladkorno boleznijo in tistih, ki jih ta bolezen ogroža. Ankete so prevedene, zato problemov z reševanjem ne bo. 

Ne čakajmo na naslednjo pandemijo – namesto tega se združimo v ozaveščanju o izzivih, s katerimi se soočajo osebe s sladkorno boleznijo med kriznimi situacijami! 

Cilji so naslednji: 

  • Pripraviti zdravstvene sisteme in osebe s sladkorno boleznijo, da bi bolje obravnavali potencialni drugi val koronavirusa.
  • Uporabiti dobre prakse in izkušnje oseb s sladkorno boleznijo in zdravstvenih delavcev, ki so bili vpeljani med pandemijo, za dosego trajnih sistemskih sprememb v načinu organiziranja in uvajanja oskrbe sladkorne bolezni.
  • Zagotoviti, da sladkorna bolezen ostaja pomembna prednostna naloga za oblikovalce politike in zdravstvene delavce v vseh časih. 

Anketa za osebe s sladkorno boleznijo: https://www.surveymonkey.com/r/5GZJGVJ

Anketa za zdravstvene delavce: https://www.surveymonkey.com/r/5GHN3DF

Vabljeni k sodelovanju in ne pozabimo: skupaj smo močnejši!