Vabilo na občni zbor DDD POLŽKI

Na osnovi 49. člena statuta DDD POLŽKI sklicujem Redni zbor članov,
ki bo v NEDELJO, 23.2.2020, ob 13. uri, v hotelu KOROŠICA v Otiškem vrhu.

Dnevni red:
1. Otvoritev in pozdravni govor predsednika,
2. Seznanitev z dnevnim redom in potrditev le tega,
3. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika,
4. Izvolitev verifikacijske komisije,
5. Poročila – a. Verifikacijske komisije, b. Predsednika, c. Blagajnika,
č. Nadzornega odbora, d. Disciplinske komisije,
6. Razprava na podana poročila,
7. Predlog delovnega in finančnega načrta za leto 2020,
8. Beseda gostom,
9. Podelitev plaket Zveze društev diabetikov Slovenije članom DDD Polžki,
podelitev polžkovih plaket, zahvalnih listin in pohval DDD Polžki,
10. Beseda gostom,
11. Razno.

Po uradnem delu bo večerja, glasba in veselo druženje.

Prispevek na člana znaša 12 €urov – vključena večerja, ena pijača in glasba.
Plačilo: ob prihodu na zbor članov.

Članarino (kdor še ni), lahko plača pred začetkom zbora članov in po uradnem delu, zato potrebujete članske izkaznice, da boste nalepili nalepke za leto 2020.

ZARADI REZERVACIJE VEČERJE JE PRIJAVA OBVEZNA do 20.2. 2020.
Prijave zbiramo v pisarni društva vsako sredo, med 10. in 12. uro, in na telefon:
– na 031 897 576-Dobnik Milena, 040 852 704 -Herman Metoda.

ORGANIZIRAN BO PREVOZ NA RELACIJI: SL. GRADEC – DRAVOGRAD – SL.GRADEC
ob 12.30 uri, izpred športne hale. Nazaj v SG – po dogovoru, izpred Korošice.

V l j u d n o  v a b l j e n i !