Vabilo – Svetovni dan zdravja

Spoštovani !

Letošnji svetovni dan zdravja bomo na Ministrstvu za zdravje obeležili tudi s 

1. Nacionalno konferenco Zdrava povezava – Združujemo moči za zdravje ljudi,  

ki  bo potekala v torek, 9. aprila, od 9h do 16h na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, v Marmorni dvorani. 

S pozdravnim nagovorom jo bo otvoril minister za zdravje Aleš Šabeder.

Na konferenci bo svoje aktivnosti predstavilo 85 programov in projektov v izvedbi 75 različnih nevladnih in drugih organizacij, ki jih sofinancira Ministrstvo za zdravje. Programi,  ki se izvajajo v sodelovanju s stroko, odlično dopolnjujejo delovanje javnih služb na področju zdravja, saj so nevladne organizacije bližje ljudem in zato lahko bolje naslavljajo potrebe najbolj ranljivih skupin prebivalstva.   

Predstavitve programov so na konferenci razdeljene v tri sklope: 

 – Skupaj smo močnejši.Predstavljeni bodo primeri dobrih praks povezovanja in sodelovanja deležnikov v lokalnih skupnostih, ki prispevajo k boljšemu zdravju in večji kakovosti življenja v lokalnem okolju.

– Varna mladost.Predstavljene bodo aktivnosti in programi, ki so namenjeni mladim in prispevajo k njihovemu opolnomočenju ter spodbujajo zdrave izbire.

– Nisem sam.Predstavljeni bodo programi, ki zagotavljajo pomoč bolnikom in njihovim svojcem ter pomoč ljudem v stiski. 

Naše skupno sodelovanje in prizadevanje za boljše zdravje prebivalcev Slovenije je obrodilo sadove. Programi so polno vključeni v lokalna okolja, nekateri najboljši so bili kot odlični prepoznani tudi v evropskem prostoru in zato nagrajeni. 

Vabimo vas torej, da se nam pridružite na prazniku našega sodelovanja ! 

Ogled vabila na Youtube kanalu Ministrstva za zdravje

Pripenjamo