Vpliv sladkorne bolezni na sposobnosti vožnje

Sem Špela Pajer, dijakinja 3. letnika Srednje zdravstvene šole Celje in sem se v šolskem letu 2019/2020 odločila raziskovati kakšen je vpliv sladkorne bolezni na sposobnost vožnje. Raziskujem, kako sladkorni bolniki gledate na varnost v cestnem prometu.

Želim si, da z mojo raziskovalno nalogo spodbudim inovativne ideje in vam – sladkornim bolnikom – zagotovim še večjo varnost v avtu, saj je le-ta postal nujno prevozno sredstvo v hitrem tempu življenja. Da bo naloga dosegla svoj namen, vas vljudno prosim za izpolnitev anonimnega anketnega vprašalnika. Vprašanja so zaprtega tipa in povsod je možen le en odgovor, razen tam, kjer je pri vprašanju posebej označeno. Podatke, ki jih bom tekom raziskovanja pridobila, bom uporabila izključno za namen raziskovalne naloge.

Hvala za vaše sodelovanje.

Povezava do ankete: https://www.1ka.si/a/244159