Zdravje v občini 2019 – kaj kažejo podatki o našem zdravju?

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pripravil posodobljene podatke o zdravju prebivalcev slovenskih občih, ki so objavljeni na spletni strani Zdravje v občini (obcine.nijz.si) v zavihku 2019. NIJZ želi z omogočanjem boljše dostopnosti in dosegljivosti zdravstvenih podatkov na nivoju lokalne skupnosti spodbujati krepitev zdravja in preprečevanje bolezni v okoljih, kjer ljudje živijo in delajo. 

Že četrto leto zapored so na osnovi različnih podatkovnih virov za vsako slovensko občino oblikovane kratke publikacije ter interaktivne tematske karte, podatke pa je mogoče primerjati tudi skozi leta.   

Na ravni Slovenije v primerjavi s preteklim letom opažamo izboljšanje kazalnikov zdravja na več področjih, med drugim:

  • Zmanjšal se je delež prekomerno prehranjenih otrok in delež poškodovanih v transportnih nezgodah.
  • Nekoliko se je povečala odzivnost v preventivni program ZORA.
  • Zmanjšalo se je število okužb s klopnim meningoencefalitisom.
  • Zmanjšala se je umrljivost, kar se odraža v povečanju deleža prebivalcev, starejših od 80 let.  

Kljub temu pa podatki še vedno kažejo zaskrbljujočo rabo alkohola med prebivalci Slovenije, saj se je povečal delež prometnih nesreč z alkoholiziranimi povzročitelji in delež bolezni, pripisljivih alkoholu.

V štirih letih je bilo manj pretežkih otrok in več bolniških odsotnosti, novost pri letošnjih kartah pa sta tudi dodana kazalnika, ki prikazujeta vpliv okolja na zdravje predvsem v smislu prekomerne prehranjenosti odraslih in hrup v okolju. 

Podrobnejše podatke najdete na spletni strani obcine.nijz.si

Preberete pa si lahko tudi prispevek na http://nijz.si/sl/zdravje-v-obcini-2019-kaj-kazejo-podatki-o-nasem-zdravju