Video: Zanke in uganke – bazalni odmerki, bolusi, ketoni in še kaj

Video: Covid-19 in sladkorna bolezen

Video: S pravilno prehrano do urejene glikemije

Knjižica: Priporočila o prehrani in telesni dejavnosti

Povezava: https://www.prehrana.si/images/Priporocila%20ob%20sladkorni_2020_kazalo-interaktiv-dvestrani.pdf

Video: pogosti miti o saldkorni bolezni tipa 2

Video: strokovno izobraževanje

Video: ko nova tehnologija naslovi stare težave