Postani član

Zakaj bi se včlanili v društvo diabetikov?

 • zato, ker si lahko izmenjate izkušnje o sladkorni bolezni,
 • zato, ker več kot nas bo včlanjenih v društvih lažje bomo dosegli svoje cilje na zdravstvenem, pravnem in socialnem področju,
 • zato, ker se seznanjamo z vsemi novostmi na področju zdravljena sladkorne bolezni,
 • in še, in še…

Naj nas druži geslo mednarodne diabetične zveze – IDF: SKUPAJ SMO MOČNEJŠI

Kaj pridobite s članstvom:

 • Prejmete glasila Sladkorna bolezen (štiri do pet letno),
 • Člansko izkaznico, s katero lahko izkoristite različne popuste,
 • Imate možnost cenejšega nakupa knjig, ki jih izda Zveza Društev diabetikov Slovenije,
 • Prejemate informacije o delovanju društva,
 • Prejemate vabila na predavanja, izlete, okrevanja-odvisno od posameznega društva

Z oddajo te prijave podatke posredujete Zvezi društev diabetikov Slovenije (v nadaljevanju Zveza), ki za društva diabetikov vodi elektronsko evidenco članstva društev diabetikov. Zveza pristopno izjavo po prejemu posreduje društvu, v katerega ste se včlanili, da vas vpiše v svojo evidenco članov.

  Podatek o datumu rojstva se uporablja za analizo starostne strukture bralcev glasila Sladkorna bolezen in pri pripravi drugih statističnih analiz članstva ter za pošiljanje rojstnodnevnih čestitk, ponudb in daril, če za to daste soglasje (spodaj).

  Podatek o poklicu se zbira za kontaktiranje članov s posebnimi znanji v primerih, ko društvo ali zveza potrebuje pomoč osebe z določenim znanjem ali poklicem. Če se s tem strinjate, podatek vpišite spodaj, sicer ga ne vpisujte.

  Želim prejemati letno glasilo Sladkorna bolezen:

  Obvestilo o varstvu osebnih podatkov Povezava

  SOGLAŠAM DA:
  (svoje soglasje prosimo izrazite spodaj z odgovorom DA ali NE)

  društvo in Zveza društev diabetikov Slovenije (v nadaljevanju zveza) vsak zase ali skupaj obdelujeta podatke o mojem zdravstvenem stanju, tj. o letu obolenja za diabetesom, tipu diabetesa in vrsti zdravljenja ter druge osebne podatke iz te izjave za pripravo statističnih analiz članstva in raziskav o sladkorni bolezni in o potrebah obolelih za sladkorno boleznijo (npr. analize obolelih za sladkorno boleznijo glede na vrsto zdravljenja, po starosti, spolu in območju prebivanja, starosti bralcev revije Sladkorna bolezen ipd.):
  DANE

  me društvo in zveza po pošti, po elektronski pošti in po telefonu obveščata o drugih ponudbah, storitvah in dejavnostih društva, zveze ali tretjih oseb, ki lahko vključujejo tudi tržne vsebine, za katere društvo ali zveza presodi, da bi člane lahko zanimale, in ankete oziroma vprašalnike za pripravo analiz društva, zveze ali njunih sponzorjev:
  DANE

  da mi lahko društvo in zveza obvestila, vprašanja in ponudbe iz prejšnje alineje pošiljata tudi prilagojeno mojim potrebam in interesom glede na moje zdravstveno stanje (npr. prilagojeno tipu obolenja ali tipu zdravljenja):
  DANE

  društvo obdeluje podatek o mojem datumu rojstva. Podatek se uporablja za analizo starostne strukture bralcev glasila Sladkorna bolezen in pri pripravi drugih statističnih analiz članstva ter za pošiljanje rojstnodnevnih čestitk, ponudb in daril, če za to daste soglasje:
  DANE

  Ob podaji te pristopne izjave izjavljam:

  • da želim postati član/ica izbranega društva diabetikov,

  • da sprejemam statut društva, ki je dostopen na spletni strani https://www.diabetes-zveza.si/o-nas/drustva-po-sloveniji/, in se bom ravnal/a po njem, kot tudi bodoče spremembe, ki bodo sprejete v skladu s tem statutom,

  • da bom ravnal/a v skladu s splošnimi akti društva, vključno z njihovimi bodočimi spremembami, in v skladu z bodočimi splošnimi akti društva, ki bodo sprejeti v skladu s statutom društva,

  • da bom redno plačeval/a članarino, določeno v skladu s statutom društva,

  • bom društvu oziroma Zvezi sporočil/a spremembo svojih kontaktnih podatkov in

  • da sem seznanjen/a z informacijami o obdelavi mojih osebnih podatkov, kot so navedene na spletni strani Zveze na naslovu https://www.diabetes-zveza.si/varstvo-osebnih-podatkov/oziroma sem jih dobil/a pri predstavniku društva ali Zveze.

  SE STRINJAM!