Mladi in diabetes

Društvo diabetikov tipa 1 – HbA1C

Potreba po boljšem pretoku informacij, znanju in izkušnjah o sladkorni bolezni je na pobudo nekaterih posameznikov oblikovala skupino mladih diabetikov tipa 1, ki je v začetku imela 40 članov.

Društvo HbA1c združuje željne po zdravju in kakovostnem, aktivnem, pestrem življenju s sladkorno boleznijo, zato bomo dajali poudarek športno-izobraževalnim aktivnostim, ki smo se jih lotili že lani. V društvu diabetikov tipa 1 (HbA1c) smo se zbrali z namenom, da z medsebojno izmenjavo izkušenj in doktrino širimo vedenje o diabetesu. Poleg tega se namerava društvo ukvarjati s tematikami, ki posebej zadevajo diabetike tipa 1 in njihove dodatne potrebe, med katere sodi tudi odprava starostne omejitve pri določanju upravičenosti do zdravljena z uporabo insulinske črpalke. Pokazati želimo, da je bolezen s pravim pristopom obvladljiva in je življenje lahko celo bolj zdravo prav zaradi nje.
Gibalo društva je 12-članski odbor, ki je izpeljal nekatere naloge, ki so najprej zahtevale našo pozornost. Postavil je temelje društva Hba1c in organiziral dva športna vikenda diabetikov tipa 1 v Šmarjeških Toplicah: enega maja lani, drugega pa maja letos. Ta srečanja so koristna zaradi strokovnih predavanj, izmenjave dragocenih izkušenj, ki jih ponavadi ne moremo izmenjati pri zdravnikih ali pa zanje porabimo leta, da jih prepoznamo. Sestavni del teh srečanj sta tudi šport in rekreacija.
Za vzpostavitev baze podatkov diabetikov tipa 1 smo po domovih razposlali anketni list, saj v Sloveniji nimamo tovrstnega podatka, zdi pa se nam, da je nujno potreben, da lahko ovrednotimo svoje potrebe ter suvereno nastopamo pri svojih zahtevah do zdravstvenih ustanov in fundacij.
Bolje preprečevati kot zdraviti
Ena takih akcij je bilo Pismo podpore do upravičenosti zdravljenja z inzulinsko črpalko tudi za tiste zavarovane osebe, ki izpadejo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Z zavestjo po potrebi o nenehni širitvi obzorij na podlagi znanja, najnovejših raziskav in odkritij glede diabetesa v svetu se bomo prek strokovnih konferenc in medmrežja seznanjali z najnovejšimi dosežki in raziskavami. V načrtu imamo še druge akcije, ki pa zahtevajo čas in podporo članstva.
Morda nam bo uspelo pripraviti dvodnevni izlet v slovenske gore ali celo odpraviti ekipo diabetikov na naš največji kolesarski dogodek, maraton Franja, in s tem pokazati, da z redno vadbo in programom to zmoremo. V načrtu imamo tudi bolj redne priprave na oba dogodka, saj vemo, da se ju lahko udeležimo samo pripravljeni, zato bomo pri izbiri udeležencev temu namenili posebno pozornost.
Društvo bo poskušalo združevati diabetike z vseh koncev Slovenije vsaj na organizacijski ravni, morda nam bo uspelo pripraviti obiske skupin diabetikov tipa 1 po drugih mestih in tako pripomoči k ozaveščanju diabetikov, mladih in “mladih po srcu”. Seveda pa ostajamo odprti tudi za vse s podobnimi težavami ali nediabetike, če nas le veže skupen cilj. Ta pa je doseganje čim boljše kakovosti življenja na zdrav in zabaven način. Sami lahko k temu največ prispevamo z aktivnim pristopom k obvladovanju bolezni, saj v novih tržnih razmerah, ko za sekundarne dejavnosti ostaja čedalje manj denarja, vsak dan bolj velja pravilo bolje preprečevati kot zdraviti.


Naš kontaktni naslov:
Društvo HbA1c
Novi trg 22, 1241 Kamnik
e-mail naslov: Hba1c@volja.net, faks.: 01 510 12 40, gsm: 031-533-337


No, končno. Lahko bi se tako reklo. Skupina entuziastov je praktično eno leto pripravljala ustanovitev novega društva diabetikov.

Vendar ne kakršnegakoli, temveč Društva diabetikov tipa 1 Slovenije, v to društvo se bodo lahko včlanili vsi diabetiki tipa 1, tako mladi, kot mladi po srcu. Mi diabetiki tipa 1 imamo pač drugačne probleme, kot pa jih imajo “normalni” diabetiki tipa 2, ki jih je cca 90 %. Najbolj se je to videlo na okrevanju za diabetike tipa 1, ki smo ga pripravili na Dobravi v Šmarjeških toplicah, tukaj je bilo še posebej vidno, kako manjkajo taka okrevanja z dobrimi predavanji in predvsem izmenjavami izkušenj o naši bolezni.

Vse priprave za ustanovitev društva potekajo aktivno in računamo, da bomo s malo sreče in poguma uspeli do septembra pripraviti vse papirje, da bo zadoščeno birokratski državi. Nato bomo podpisali pogodbo o pristopu v našo Zvezo društev diabetikov Slovenije in s tem pridobili pravico do kandidiranju na razpisu FIHO (Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij) in tako prišli do sredstev za delovanje in izpeljavo programov, ki bodo društvu dali potrebno vsebino. Pozivamo vse, ki imate kakršnokoli idejo, zasnovo, plan, za katerega menite, da bi bil potreben za izpeljavo v našem novem društvu, naj bo to predavanje, okrevanje, kolesarski izlet, karkoli, vas pozivamo, da to sporočite na Zvezo društev diabetikov Slovenije s pripisom “za diabetike tipa 1”. Dokler še nimamo registriranega sedeža se bo pošta zbirala na Zvezi društev.

Načeloma v septembru oz. oktobru pa vam bomo poslali pristopno izjavo za vstop v naše novo društvo in položnico za plačilo članarine. Če tega ne boste prejeli pokličite na Zvezo oz. kliknite na forum na naši spletni strani www. diabetes-zveza.si in obrazce boste dobili.

Menimo, da je bila ustanovitev tega društva potrebna in da se bo to tudi izkazalo. Vodstvu novega društva pa vse čestitke in veliko energije, ter idej za dobro delo v društvu.

Alojz Rudolf
avgust 2002