UPORABA INSULINSKE ČRPALKE PRI NOSEČNICAH

Inzulinske črpalke so sprejeli zdravniki in ljudje s sladkorno, k problematiki je pristopil tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in omogočil uporabo prvim ljudem s sladkorno. Tako je ZZZS do marca 2002 izjemoma odobril inzulinsko črpalko 57 zavarovanim osebam (38 otrokom in 19 odraslim osebam) po priporočilu in rešitvi vloge, katero sestavijo izvajalci zdravstvenih storitev (klinike, bolnišnice in drugi predlagatelji). Take vloge obravnavajo zdravniške komisije ZZZS.

Zelo hitro so se pokazali tudi pozitivni rezultati, kot so izboljšanje glikoziranih hemoglobinov kot kazalcev ravni glukoze v krvi in izboljšanje počutja in kakovosti življenja uporabnikov. Inzulinske črpalke so postale za vse zavarovane osebe, ki so dobile inzulinske črpalke, realnost in pripomoček. Med njimi je največ otrok, za katere ima ZZZS največ razumevanja, kar je razumljivo. Posebna skupino pa predstavljajo ženske s sladkorno boleznijo, ki bi rade postale matere, ali tiste, ki se jim je bolezen pojavila z zanositvijo.

Seveda so inzulinske črpalke drage in le stežka bi našli tiste ljudi s sladkorno, ki bi si jih lahko sami kupili in sami kupovali tudi potrebne pripomočke za vsakodnevno uporabo.

Veliko dražji pa so zapleti sladkorne bolezni, katerim se bolniki sicer ne morejo izogniti, lahko pa jih časovno precej odmaknejo in s tem vplivajo na stroške zdravljenja bolezni. Zato je postopek pri teh posebnih skupinah treba nujno pospešiti oziroma ob ugotovljeni potrebi omogočiti uporabo črpalke v čim krajšem času.

V nosečnosti sladkornih bolnic nastopajo prirojene napake v razvoju ploda trikrat pogosteje kot pri zdravih nosečnicah. Ugotovljeno je, da je verjetnost napak toliko večja, kolikor višje so bile vrednosti sladkorja v prvih tednih nosečnosti in v tednih pred zanositvijo. Novorojenčki sladkornih bolnic imajo štirikrat pogosteje preveliko porodno težo, pogosteje nastopajo porodne poškodbe, prenizek krvni sladkor, dihalna stiska, povišane vrednosti bilirubina, zapleti pri porodu in štirikrat več je nedonošenčkov.

Ženske s sladkorno boleznijo, bodisi da imajo sladkorno tipa 1 ali 2 ali nosečnostno sladkorno bolezen in se odločijo za materinstvo, morajo v času nosečnosti vse podrediti svojemu zdravju, kar večina tudi rada stori. Pri tem pa so jim v nekaterih izjemnih primerih (po odločitvi stroke) v izredno pomoč inzulinske črpalke, s pomočjo katerih lahko uspejo uravnavati krvni sladkor skorajda v mejah normale, kar je pogoj za zdravega otroka. To je največja želja posameznika in tudi družbe, v kateri se otrok rodi. Gotovo je to pravica matere in otroka, zlasti če obstajajo možnosti, ki jima to lahko zagotovijo, uporaba teh pripomočkov pa je odvisna od organizacije in nekaj dodatnih finančnih sredstev.

Urednik (po povzetku strokovnjakinj)