Zdravstvena pismenost in poznavanje sladkorne bolezni

Spoštovani.

Moje ime je Mlakar Tanja in sem absolventka študijskega programa zdravstvene nege na Fakulteti za vede o zdravju Izola kjer pod mentorstvom mag. Tamare Štemberger Kolnik in so mentorstvom doc. Dr. Katarine Babnik  pripravljam diplomsko nalogo z naslovom Pomen zdravstvene pismenosti in edukacije pacientov s sladkorno boleznijo.

Namen diplomske naloge je poglobljeno preučiti zdravstveno pismenost pacientov s sladkorno boleznijo s poudarkom na edukaciji pacientov za učinkovito samoupravljanje z boleznijo. Število tovrstnih raziskav je v Sloveniji zelo majhno, zato smo se odločili za izvedbo te raziskave. Raziskava v diplomski nalogi bo kvantitativnega tipa, kjer se bodo podatki zbirali s pomočjo spletnega anonimnega anketnega vprašalnika.

Zastavili smo si raziskovalna vprašanja, ki nam bodo omogočila določiti stopnjo zdravstvene pismenosti, ugotoviti v kolikšni meri pacient pozna svojo bolezen in razume navodila, ki so pomembna pri ohranjanju zdravja v povezavi z njegovo boleznijo ter preučiti pomen edukacije pri pacientih s sladkorno boleznijo.

Na Vas se obračam s sledečo prošnjo, da odgovorite na anonimni spletni vprašalnik povezava za dostop do ankete je sledeča: https://www.1ka.si/a/172977

V pričakovanju vaših odgovorov se vam vnaprej zahvaljujem.

Mlakar Tanja