SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVIL OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

Sedanji 91. člen Pravil: " (1) Zavarovana oseba ima pravico do aparata za določanje glukoze v krvi,…