Kulturni nesporazumi v zdravstvu in kako jih lahko razrešujemo

Kulturni nesporazumi predstavljajo eno od ovir za izboljšanje kakovosti javnega zdravstva v Sloveniji,…