Kulturni nesporazumi v zdravstvu in kako jih lahko razrešujemo

Kulturni nesporazumi predstavljajo eno od ovir za izboljšanje kakovosti javnega zdravstva v Sloveniji, zato smo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje izdali priročnik Kulturne kompetence in zdravstvena oskrba: priročnik za razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev.

Živimo v družbi, ki jo sestavljamo posamezniki z različnimi pogledi, navadami, tradicijami in izkušnjami. Vsak od nas je edinstvena in neponovljiva oseba. Ima svoj način življenja, mišljenja, vrednote, prepričanja. Živimo v različnih družbeno-ekonomskih in političnih pogojih, v različnih družinah in skupnostih, govorimo nekatere skupne in nekatere različne jezike, imamo raznolike navade, običaje, tradicije, način sporazumevanja. Naše osebne in poklicne izkušnje, znanje, navade, nas zaznamujejo na neponovljiv in edinstven način. V nekaterih točkah smo si podobni, v drugih spet ne. A vse to tvori naš način življenja, našo kulturo, našo življenjsko zgodbo, ki vpliva na našo kakovost življenja.

Zato je spoznavanje…več v povezavi