Anketa osebam v času opravljanja vozniškega izpita imeli potrjeno diagnozo sladkorne bolezni.

Dijakinja Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje v tem šolskem letu izdeluje raziskovalno nalogo na temo Ozaveščenost inštruktorjev šole vožnje o sladkorni bolezni.

V ta namen je sestavila anonimno spletno anketo, katere povezava bo odprta do vključno srede, 20. 1. 2021.

Anketa je namenjena za tiste sladkorne bolnike – voznike, katerim je bila postavljena diagnoza sladkorne bolezni, preden so opravljali vozniški izpit.

Povezava do ankete:

https://docs.google.com/forms/d/1dGQzz6gLb51waSmPQ11qmCZ5lm6ZjAyTH5VGWvGBFTs/edit?ts=5fe8a830&gxids=7628#responses