ODGOVOR ZAVODOVE SKUPINE ZA PRAVILA OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

Skladno s 1. točko 23. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju:…

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVIL OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

Sedanji 91. člen Pravil: " (1) Zavarovana oseba ima pravico do aparata za določanje glukoze v krvi,…