Dopolnjevanje prehrane z vitaminom D 

Raziskave so pokazale precejšnja sezonska nihanja v preskrbljenosti prebivalcev Slovenije z vitaminom D. Pomanjkanje je najbolj pogosto v obdobju jeseni in zime. Ker je ustrezna preskrbljenost z vitaminom D ključna za normalno delovanje imunskega sistema, je bil ta problem med pandemijo COVID-19 večkrat javno izpostavljen. 

To se je odrazilo tudi v obsegu dodajanja vitamina D pri prebivalcih. Raziskava Inštituta za nutricionistiko je namreč pokazala, da se je med aprilom in decembrom 2020 delež odraslih prebivalcev Slovenije, ki so dodajali vitamin D, povečal iz 33 na 56 %. Ob tem velja opozoriti, da je ustrezna preskrbljenost s tem vitaminom pomembna ne glede na epidemijo. 

Medtem ko je poleti potrebe telesa po vitaminu D možno pokriti z zmerno izpostavljenostjo soncu, pozimi ključni vir vitamina D predstavlja prehrana. Predvsem med novembrom in aprilom je zato pomembno poskrbeti za zadostni vnos vitamina D s prehrano, bodisi z živili ki so naravno bogata ali obogatena z vitaminom D, bodisi z dodajanjem prehrani. Na Inštitutu za nutricionistiko so raziskali tudi kakovost prehranskih dopolnil z vitaminom D, ki jih najpogosteje uživajo prebivalci Slovenije. Med analiziranimi so sicer našli posamezne neskladne izdelke, pri večini pa je bila vsebnost vitamina D skladna z navedbo proizvajalca.

Pomembnost preskrbljenosti z vitaminom D za zdravje

Osnovna naloga vitamina D je uravnavanje presnove kalcija in fosfatov, pomemben je torej za tvorbo in obnovo kosti. Vitamin D tudi pomembno vpliva na razvoj, delovanje in ohranjanje mišičnih vlaken, na mišične kontrakcije predvsem hitrih mišičnih vlaken, ki se aktivirajo, ko na primer izgubimo ravnotežje. Tako je vitamin D nujno potreben za uspešno preprečevanje padcev in zdravljenje osteoporoze in osteopenije pri starejši populaciji. Zaradi hudega pomanjkanja vitamina D se razvije bolezen mehkih kosti – rahitis pri otrocih in osteomalacija pri odraslih, ki ju običajno spremlja izrazita mišična oslabelost. 

Prof. dr. Marija Pfeifer, dr. med., specialistka internistka, endokrinologinja: »Poleg klasičnih učinkov na kosti in mišice vitamin D poveča tudi prirojeno imunost – odpornost na vdirajoče viruse, bakterije in glive na sluznicah. Na ta način dokazano zmanjšuje zbolevanje za akutnimi okužbami dihal, najbolj učinkovito pri tistih, ki jim je pred nadomeščanjem vitamina D le-tega primanjkovalo. Posebno ogroženi za hudo pomanjkanje vitamina D so prebivalci domov za starejše občane, saj pretežno bivajo v zaprtih prostorih. Za te smo pripravili priporočila za nadomeščanje vitamina D, saj je v začetku leta zdravstvena zavarovalnica potrdila to novo indikacijo. Zadnja meta-analiza je pokazala, da nadomeščanje vitamina D v zmernih odmerkih 800 – 1000 enot na dan (20 – 25 mikrogramov) za 30% zmanjša pojav akutnih okužb dihal tudi pri starostni skupini do 16 let. Verjetno je dobra preskrbljenost z vitaminom D pomembna tudi za večjo odpornost proti okužbi s COVID. Da bi vitamin D zdravil to bolezen, pa ni dokazov. Vitamin D sicer modulira tudi pridobljeno imunost in zmanjšuje imunski vnetni odgovor. Opazovalne raziskave so pokazale povezave med večjimi koncentracijami vitamina D in manjšo pojavnostjo avtoimunskih bolezni, kot so tip 1 sladkorne bolezni, multipla skleroza, kronična vnetna črevesna bolezen, vendar vzročne povezanosti z randomiziranimi s placebom kontroliranimi študijami z vitaminom D teh učinkov niso uspeli dovolj prepričljivo in enoznačno dokazati. Zadnja meta-analiza je dokazala, da nadomeščanje vitamina D zmanjša umrljivost za rakavimi boleznimi, ne pa obolevnosti za rakom.« 

Ustrezna preskrbljenost z vitaminom D je torej pomembna za splošno zdravje, ne glede na pandemijo COVID-19.

Več o vitaminu D, virih tega vitamina v prehrani in o pogostosti pomanjkanja tega vitamina pa si preberite na spletni strani prehrana.si, od koder smo tudi povzeli članek.