7. junij: svetovni dan varnosti hrane 

Ta dan praznujemo svetovni dan varnosti hrane, ki letos poteka pod sloganom »Varna hrana danes za zdrav jutri« in poudarja, da imata proizvodnja in uživanje varne hrane takojšnje in dolgoročne koristi. Na ta dan bo v svetu Republike Slovenije potekala 3. konferenca ob svetovnem dnevu varnosti hrane 2021. Varna hrana prispeva k zdravemu življenju, zdravemu gospodarstvu, zdravemu planetu in zdravi prihodnosti. Varnost hrane zadeva vse ljudi.

Zaradi približno 200 različnih vrst bolezni, povzročenih z zastrupljeno hrano, po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije na svetu vsako leto zboli 600 milijonov ljudi, od tega 23 milijonov v Evropi. Zaradi zastrupitve s hrano vsako leto umre 420.000 ljudi (v Evropi 4600), in sicer zaradi bolezni, ki bi jih lahko preprečili.

Glavno sporočilo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) ob svetovnem dnevu je, da je varnost hrane skupna odgovornost vseh deležnikov v prehranski verigi. Hrana je namreč lahko varna le s skupnimi prizadevanji pristojnih organov in vseh, ki hrano pridelujejo, predelujejo, prevažajo, shranjujejo, prodajajo, pripravljajo, strežejo in tudi uživajo.

V luči zaščite zdravja in varnosti potrošnikov na Zvezi potrošnikov Slovenije menijo, da je hitro, učinkovito, predvsem pa pravočasno informiranje potrošnikov o varnosti hrane in s tem povezanimi tveganji zelo pomembno. Prepričani so, da bi z učinkovitim sodelovanjem vladnih in nevladnih organizacij, z več nadzora in omogočanjem večjega števila testiranj vplivali na bolj varno in tudi kakovostno ponudbo. Več ažurnih in kredibilnih informacij krepi tudi zaupanje potrošnikov. Na pomen uživanja varne hrane in spodbujanja ukrepov za preprečevanje, odkrivanje in obvladovanje tveganj, povezanih s hrano, bo opozorila tudi konferenca, ki jo ob tej priložnosti organizirajo Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Državni Svet RS in European Declaration on Food, Technology and Nutrition Network. 

Na osrednji okrogli mizi konference bo sodelovala tudi predsednica ZPS, Breda Kutin, ki ob tem opozarja na pomen opolnomočenja potrošnikov z znanjem o varni hrani: »Uporaba dobrih praks za zagotavljanje varne hrane doma in v vsakdanjem življenju je pomemben dejavnik za preprečevanje bolezni, ki se prenašajo s hrano. Z zbiranjem koristnih in praktičnih nasvetov tako potrošnike neprestano izobražujemo o tem, kako pravilno skrbeti za živila, da bodo ta varna za uživanje.«

ZPS redno izvaja primerjalne teste in tržne preglede, ki razkrivajo izdelke. Pri tem pa zasledijo tudi številne kršitve, o katerih obveščajo pristojne organe. V februarju 2021 so na primer pri testiranju vzorcev masla odkrili potencialno nevaren vzorec, s skrb vzbujajočo veliko vsebnostjo plesni, zaradi katere bi lahko prišlo do razvoja zdravju škodljivih mikotoksinov. Nepravilnosti so nakazovale higiensko zelo slabo nadzorovan proizvodni proces. Primer ni osamljen. V 2019 so pri testu bučnega olja odkrili izdelek s preseženo vrednostjo pesticidov. Redno odkrivajo tudi označbe na živilih, ki niso skladne z zakonodajo oziroma so pomanjkljive. »Neustrezno označena živila lahko pomenijo tveganje za zdravje, zato pri našem delu vedno spremljamo tudi skladnost označevanja z zakonodajo. V prvi polovici letošnjega leta smo pristojne organe obvestili o pomanjkljivem in neskladnem označevanju pri več kot desetih izdelkih,« še opozarja Breda Kutin.

Na spletni strani www.zps.si je že desetletja med bolj obiskanimi stranmi rubrika ‘odpoklici’ (https://www.zps.si/index.php/varnost-sitemap-188/zivila-in-pijace), ki je pomemben vir informacij tudi za medije. Na ta način si na povsem prostovoljni podlagi na ZPS prizadevajo, da potrošnike redno obveščajo o odpoklicih živil, pri katerih so nadzorne inštitucije ugotovile sum ali dokaz, da ta pomenijo tveganje za zdravje.

Povzeto po https://www.zps.si/