5 korakov za varnost živil v domačem gospodinjstvu

Zveza potrošnikov Slovenije je ob svetovnem dnevu varnosti hrane pripravila pet nasvetov, ki jih ne gre spregledati. 

1. Poskrbimo za ustrezno osebno higieno. Za preprečevanje prenosa okužb je najpomembnejša higiena rok. Pred in po vsakem rokovanju z živili si roke temeljito umijmo.

2. Z rednim čiščenjem vzdržujmo čistočo na pripomočkih in površinah za pripravo in shranjevanje hrane.

3. Surova in toplotno obdelana živila ustrezno ločujmo, s tem preprečimo nastanek navzkrižnega onesnaženja.

4. Živila shranjujmo v ustreznem temperaturnem območju, v hladilniku vzdržujmo temperaturo pod 5 °C.

5. Pri pripravi hrane pazimo, da jo toplotno obdelamo do ustrezne središčne temperature.

Povzeto po https://www.zps.si/