Občni zbor društva diabetikov Cerknica.

V soboto 29. 2. 2020 smo se v prostorih gasilnega doma v Cerknici polnoštevilno zbrali člani društva diabetikov Cerknica.

Poleg običajnega dnevnega reda, ki zajema poročilo o delu društva v preteklem letu ter finančno poročilo za leto 2019 in seveda obravnavo programa dela za leto 2020 s finančnim načrtom, smo prisotni člani poslušali strokovno predavanje na temo » JEM ZDRAVO » ge. Irene Svet d.m.s. iz ZD Cerknica. To predavanje je predstavljalo le motivacijski uvod v delavnice, katere izvajajo v ZD Cerknica in bi se jih po dogovoru udeležili tudi člani društva diabetikov Cerknica.

V smislu zdrave prehrane so prostovoljci in prostovoljke pripravili ob koncu druženja predstavitev zdravih prigrizkov primernih za diabetike iz kmetije ZAJC iz Planine ter temu primerno pijačo / voda, čaj, sadni in zeleni smutiji /. V organizaciji in izvedbi ge. Danice Ostanek iz podjetja ZALOKER/ZALOKER smo priložnost izkoristili za meritve krvnega sladkorja.

Za dolgoletno delo v organih društva diabetikov Cerknica je podpredsednik Zveze društev diabetikov Slovenije g. Alojz Rudolf podelil priznanja naslednjim članom:
-Aleksandru Mahne iz Starega trga pri Ložu, bronasto priznanje ZDDS
-Antonu Lunka iz Cerknice, srebrno priznanje ZDDS
-Doroteji Nared iz Rakeka, zlato priznanje ZDDS

Drago Frlan