Pravice do medicinskih pripomočkov – poenostavitve postopkov

Glede na izredne razmere zaradi korona virusa se spreminjajo tudi nekateri postopki v zvezi z zagotavljanjem pravic do medicinskih pripomočkov tako pri predpisovanju, kot pri izdaji medicinskih pripomočkov.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je spremembe, ki se nanašajo na to področje uredil s sklepom generalnega direktorja ZZZS, ki so ga že prejeli vsi dobavitelji, ki imajo sklenjeno pogodbo z ZZZS, prav tako pa bodo preko območnih enot  ZZZS seznanjeni vsi izvajalci zdravstvenih storitev (zdravniki, ki lahko predpisujejo medicinske pripomočke). Sklep je objavljen tudi na spletni strani ZZZS.

Zato, da bi se z vsebino sklepa seznanilo čim več zavarovanih oseb, vas prosimo, da priloženi sklep posredujete svojim članom ali jih seznanite z njegovo vsebino.
Enako vsebino sporočila smo že posredovali Nacionalnemu svetu invalidksih organizacij in Zvezi društev upokojencev Slovenije.

Najpomembnejše vsebine, ki jih ureja sklep so:
– krajšanje potrebnega poslovalnega časa za specializirane prodajalne in lekarne,
– dopuščanje spreminjanja načina poslovanja v specializiranih prodajalnah,
– možnost izdaje MP brez prisotnosti upravičene osebe in kartice zdravstvenega zavarovanja,
– podaljšanje veljavnosti izdanih naročilnic (še 30 dni po koncu epidemije),
– možnost  izdaje MP ob predložitvi skenirane naročilnice, slike naročilnice ali SMS-a z on line številko.
 
Za morebitna dodatna pojasnila se lahko zavarovane osebe obrnejo na območne enote ZZZS na svojem področju. Kontaktni podaki so na spletni strani ZZZS.


Priloge:
Sklep GD_omejitev del.časa in veljavnost naročilnic

Lepo pozdravljeni,

Drago Perkič, vodja oddelka I
Oddelek za medicinske pripomočke
Področje za odločanje o pravicah in za medicinske pripomočke

Direkcija
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana
TC: 01 30 77 200T:  01 30 77 577, 051 390 538
E: drago.perkic@zzzs.si
W: www.zzzs.si