Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

Na spletnih straneh Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je objavljeno novo oz. posodobljeno e-gradivo:
Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (prenos brošure)