Redna skupščina 2019

Pretekla sreda je bila za Zvezo in društva zelo delovna. Izvedla se je namreč Redna skupščina, v prostorih Ekonomske fakultete kjer so društva odločala o prihodnosti Zveze, programih in kadrih, ki jo bodo vodili v letu 2019. 

Nekaj uvodnih misli je delila Špelca Rudolf, sekretarka zveze, ki je nato povabila k besedi podpredsednika Alojza Rudolfa, ki se je zahvalil društvom in ostalim podpornikom in sponzorjem Zveze, zaradi katerih je bilo leto 2018 tako uspešno. Izpostavil je najpomembnejše projekte, med katerimi so šolska tekmovanja iz znanja o sladkorni bolezni, osvetlitev objektov v modro ob dnevu sladkorne bolezni, Merčunov pohod in drugi. Obenem je gospod Rudolf tudi predstavil nagrado IDF Europe, ki jo je Zveza dobila za svojo zelo uspešno delovanje in udejstvovanje, še posebej pa so bili izpostavljeni številni uspehi Zveze pri ozaveščanju in izobraževanju mladih na področju sladkorne bolezni.

Mag. Nataša Mulec iz Ekonomske fakultete je predstavila svoje delo kot promotorka zdravja. Govorila je o aktivnostih v okviru promocije zdravja za zaposlene in študente, med katere spadajo predavanja in delavnice, zdrava prehrana in športne aktivnosti. 

Naslednja govornica je bila prof. dr. Petra Došenović Bonča, ki je predavala o srčno-žilnih zapletih oseb s sladkorno boleznijo z vidika kolektivnega financiranja. Njen prispevek se je osredotočil na ekonomsko breme bolezni, pokazala je vpliv zdravstva na BDP in predstavila tudi študijo, ki jo je s kolegi izvedla in tako sladkorno bolezen, zdravila zanjo in njene posledice predstavila na povsem nov, ekonomski vidik. 

Nato se je začel glavni del skupščine, kjer so se vzpostavila vsa potrebna telesa (verifikacijska komisija, volilna komisija, dva overovatelja zapisnika, ter zapisnikarja). Verifikacijska komisija je ugotovila sklepčnost skupščine, s čimer se je lahko začelo sprejemati potrebne sklepe. 

Sprejeli so poslovnik o delu skupščine za leto 2019, nato poslušali poročilo o opravljenih nalogah in finančnem poročilu za leto 2018, ki sta tudi bila sprejeta s strani delegatov na skupščini. Nato je prišel na vrsto zaslužen odmor. 

Po odmoru so bile na vrsti nadomestne volitve za predsednika Zveze za obdobje  enega leta. Po krajši predstavitvi kandidata Roberta Grattona (DD Koper) je bil kot nov predsednik Zveze tudi izglasovan. 

Po končanih volitvah je novo izvoljen predsednik predstavil programe in projekte, ki se bodo izvajali v letu 2019. Skupščina je tudi potrdila, predlagano razdelitev FIHO sredstev za društva za leto 2019, ter članarino za leto 2020, vse pa je bilo sprejeto brez glasu proti. 

S tem je skupščina prišla do točke razno, kjer se je predstavil načrtovan Merčunov pohod ob 65. letnici njegove smrti. Prisotni so bili vabljeni k udeležbi. Opravljena je bila tudi predstavitev pravnih sprememb, ki jih je prinesel GDPR, in usmeritev za društva.

Skupščina je bila uspešna in produktivna. Društvom so bile predstavljene aktivnosti in podane smernice, ki bodo v prihajajočem letu omogočila boljše delovanje in podporo za člane, obenem pa poskrbela tudi za ozaveščanje o sladkorni bolezni in o njenih problemih. Povedalo se je tudi, da bo potrebno sprejeti odločitve, kaj bomo vključili v Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni za obdobje od 2020-2030. Predsednik Robert Gratton, pa je pozval  vse delegate, da naj razmišljajo o predlogih za člane v organih zveze, katere bomo volili prihodnje leto.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA