Tečaj za družinsko in drugo neformalno oskrbo

Slovenske in tuje raziskave kažejo veliko pripravljenost svojcev, da bi svoje kronično bolne in stare družinske člane oskrbovali doma. Najmočnejši razlogi za to sta čustvena povezanost in doživljanje odgovornosti za bolne in onemogle družinske člane, zadnje čase tudi ekonomski razlogi.

Svojce, ki brezplačno skrbijo za svoje stare družinske člane, imenujemo družinske oskrbovalce; mednje štejemo tudi sosede, prijatelje, prostovoljce in druge neformalne ter brezplačne oskrbovalce na domu.

Svojci so večinoma tudi sami v zelo težavnem položaju. Njihovo naporno delo jim zelo olajša strokovna in medsebojna opora ter potrebne veščine o oskrbi, negi in o tem, kako ohraniti lastno zdravje. Na Inštitutu Antona Trstenjaka za področje staranja in sožitja med generacijami izvajamo po občinah tečaje za družinsko in drugo neformalno oskrbo.

Skupina z 20 udeleženci obdela na 10 tedenskih učnih srečanjih, ki trajajo po dve uri in pol, najbolj potrebne vsebine oskrbe: nega, demenca, razumevanje starosti in onemoglosti, komuniciranje s svojcem – zlasti ko je težaven, skrb zase, da oskrbovalec sam ne omaga, morebitni odhod svojca v dom za stare ljudi, umiranje in žalovanje. Številni dosedanji udeleženci tečajev so poudarjali, koliko jim pomagajo pridobljena znanja in praktične veščine, prav tako pa njihova medsebojna izmenjava izkušenj in opora pri napornem delu.

Tečajniki prejmejo tudi obsežno gradivo, v katero sta vključeni tudi dve knjigi o oskrbi in negi. Izvedba tečaja je za udeležence brezplačna, za gradivo pa znaša prispevek 25 EUR.

Starajmo se doma
Če doma oskrbujete starejšega, bolnega ali invalidnega družinskega člana in potrebujete več znanja o negi, oskrbi, odnosu z njim ter kako ob njem poskrbeti zase, se lahko prijavite na tečaj, ki obsega 10 predavanj in praktičnih vaj.

V Ljubljani se bo nov tečaj začel v januarju 2019; sofinancirata MDDSZ in MOL. Potekal bo dopoldne od 9. do 11.30 ure. Tečaj je brezplačen.

Informacije in prijava:
Inštitut Antona Trstenjaka, Resljeva 11, Ljubljana, tel. 01/433-93-01 ali po e-pošti: info@inst-antonatrstenjaka.si. Prijave sprejemamo do zasedbe mest.