Vodena telesna dejavnosti preko spletnih orodij

Telesna dejavnost in motivacija za gibanje sta življenjska vidika, ki sta v času epidemije covida-19 pri mnogih zelo prizadeta. Eden od možnih načinov zmanjšanja prizadetosti je vodena telesna dejavnosti preko spletnih orodij. Z magistrskim delom želimo ugotoviti, kolikšna sta učinkovitost in pomen vodenja vadbe preko spletnih orodij v primerjavi s klasičnimi načini podajanja priporočil za telesno dejavnost.

Magistrska naloga bo pod mentorstvom dr. Aleš Dolenca, prof. šp. vzg. in mag. Iztoka Štotla, dr. med. potekala na Fakulteti za šport, UL v sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana. Aktivnosti bodo potekale štiri mesece, z začetkom v mesecu marcu 2021. Iščemo posameznike z diabetesom tipa 2, ki pri zdravljenju ne uporabljajo inzulina , v starosti od 30 in 65 let. HbA1c (merilo kronične urejenosti glukoze, ki se določa ob kontrolah) ob zadnji kontroli ne sme presegati 8,5 %.

Pred začetkom eksperimenta bodo vsi merjenci opravili posvet pri zdravniku diabetologu. Telesna vadba in testiranje telesnih sposobnosti bodo potekale na domu. V primeru, da bodo razmere zaradi covid-19 dopuščale, bodo meritve izvedene na Fakulteti za šport v Ljubljani. Zainteresirani morajo biti pripravljeni izvajati telesno vadbo, imeti osnovno znanje uporabe računalnika in dostop do osebnega računalnika (ali pametnega telefona) s kamero.

Prijave zbiramo do 25. februarja na Zvezi društev diabetikov Slovenije, ga. Špelca Rudolf
na tel. 01 430 54 44,
elektronsko pošto:  sloda@siol.net

Več informacij lahko dobiti pri Anji Šivic na tel. 030 691 499.