Zaupajmo medicini, zaščitimo se s cepljenjem

V zadnjem času spet močno narašča število okuženih s covidom-19, povečuje se tudi število hospitaliziranih in s tem pritisk na bolnišnice.

V Zvezi društev diabetikov Slovenije se zelo zavedamo, kako pomembno je, da nam je vsem prebivalcem, ki zaradi različnih kroničnih in tudi drugih težav lahko nenadoma potrebujemo bolnišnično oskrbo ali pa smo na čakalnih seznamih za posege in so ti predvideni v naslednjih mesecih, ta zdravstvena oskrba tudi dostopna.

Prav zato, prosimo, najprej vse svoje člane in vse vaše družinske člane, ki se morda še niste cepili, da zaupate medicinski znanosti in da v čim krajšem času kot je mogoče, poskrbite za polno cepljenost. Prav tako prosimo, da k cepljenju enako kot mi svoje člane, povabijo tudi druga društva in zveze bolnikov.

Predvsem pa se obračamo na vse prebivalce, zaupajte medicinski stroki in naredite vse za svoje zdravje. Cepljenje v zelo visokem deležu varuje predvsem pred hudim potekom bolezni, ki za sabo običajno pusti lahko tudi kar nekaj posledic.

Še posebej ogroženi so vsi s kroničnimi boleznimi, predvsem starejši od 65 let. Študije so pokazale, da so polno cepljenji z mRNA cepivi v starosti skupini nad 65 let kar v 88 % zaščiteni pred hospitalizacijo in 97 % pred smrtjo zaradi okužbe s covidom-19.

Zveza društev diabetikov Slovenije