ZDRAVA POVEZAVA-ZDRUŽUJEMO MOČI ZA ZDRAVJE LJUDI

Nacionalna konferenca 

ZDRAVA POVEZAVA-ZDRUŽUJEMO MOČI ZA ZDRAVJE LJUDI.

Na Brdu pri Kranju je dne 5.12.2022 potekala 2. nacionalna konferenca z naslovom Združujemo moči za zdrave ljudi.

V uvodu je gospa mag. Vesna Kerstlin-Petrič, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje pozdravila vse prisotne in napovedala predstavitev programov in projektov nevladnih organizacij in drugih institucij javnega zdravja, ki jih je Ministrstvo za zdravje  financiralo v letih od 2019 – 2022. Z javnim razpisom Ministrstva so sofinancirali 91 nevladnih organizacij in javnih zavodov ter razdelili 12,6 milijona evrov za skupaj 103 programe. 

Besedo je prevzela državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje gospa Azra Herceg, dr. med. kjer je poudarila, da so nevladne organizacije glas ranljivih skupin prebivalstva. Delujejo na dokaj občutljivih področjih kot so socialne stiske, družbene izključenosti kjer država s svojimi ukrepi iz različnih razlogov ne more v celoti pokriti potreb ljudi, kjer ti živijo in delajo. Po njenem nagovoru se nam je preko videa pridružil gospod Hans Kluge, regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije. Izpostavil je Slovenijo kot primer dobre prakse pri vključevanju civilne družbe v programe na ravni promocije zdravja in zagotavljanja kvalitetne oskrbe najbolj ranljivih skupin. Zahvalil se je Ministrstvu za zdravje za dolgoletno partnerstvo pri doseganju ciljev v dobro prebivalstva.

Na programu je bil nagovor ministra za zdravje gospoda Danijela Bešiča Loredana, dr. med. Ker je bil službeno zadržan se konference ni mogel udeležiti – se je vodstvu konference opravičil.

Sama konferenca je bila določena v treh sklopih, kjer so organizacije predstavile svoje programe,ki vključujejo mlade prostovoljce, ki se zavedajo o pomenu zdravja.

V prvem sklopu 

»Zdrava in varna mladost« so bile predstavljene aktivnosti, ki so namenjene mladim in ki prispevajo k njihovemu opolnomočenju ter spodbujanju zdrave izbire /Slovensko združenje za klinično prehrano, filantropija, Slovenska fundacija UNICEF, Društvo šola zdravja, Združenje drog Art itd.

V drugem sklopu

So svoje programe predstavile nevladne organizacije, ki s svojimi programi v lokalnih skupnosti prispevajo k boljšemu zdravju in večji kakovosti življenja. To se izraža predvsem pri najbolj ranljivih skupinah s sodelovanjem v zdravstvu, šolstvu,socialnem varstvu in lokalno skupnostjo kjer ljudje živijo in delajo. Njihova pobuda je med drugimi bila, da bi se čim več občin v Sloveniji vključili v mreža zdravih mest. Trenutno je vključenih 37 občin, ki skupaj dobro sodelujejo s programi v dobro prebivalcev.

V tretjem sklopu kjer naj bi se predstavili programi nevladnih organizacij , ki zagotavljajo pomoč bolnikom in njihovim svojcem ter pomoč ljudem v stiski ni bilo mogoče, ker je bila konferenca časovno omejena.

Zaključno besedo je podala gospa mag. Vesna Kerstlin-Petrič, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje z željo, da bodo konferenco ponovno organizirali in nadaljevali naslednjič. Ljubeznivo se je zahvalila vsem za prisotnost na konferenci, še posebej voditelju programa gospodu Sašu Staretu.

V imenu Zveze društev diabetikov Slovenije sva bila prisotna Ervin Kodrun in Silva Žontar.

Priloga za prenos (pdf):
Plakat – Skupaj premagajmo slakorno bolezen