Nujnost manjšega vnosa sladkorjev v telo

Kot navaja portal prehrana.si, je skupina strokovnjakov s področja prehrane pri Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA) je pripravila celovito presojo varnosti in znanstveno mnenje glede postavitve dopustne zgornje ravni vnosa sladkorjev s hrano v povezavi z dosedanjimi znanimi povezavami z zdravjem in razvojem nekaterih kroničnih bolezni. Ugotovitve predstavljajo pomembno podporo nacionalnim zdravstvenim organizacijam v Evropi, pri oblikovanju prehranskih smernic in ozaveščanju potrošnikov.

Ključne ugotovitve znanstvenega mnenja

Vodja skupine prehranskih strokovnjakov pri EFSA, ki je pripravila znanstveno mnenje o dopustni zgornji ravni vnosa sladkorjev s hrano, prof. Dominique Turck: »Ugotovili smo, da je pomembno, da v okviru uravnotežene prehrane znižamo vnos dodanih in prostih sladkorjev v čim večji meri, kar je sicer v skladu tudi s trenutnimi priporočili. Razpoložljivi znanstveni dokazi pa niso omogočili, da bi določili dopustno zgornjo raven vnosa sladkorjev, kar je bil prvotni cilj te presoje

Odziv znanstvenikov je pomembno prispeval k oblikovanju mnenja

Odziv različnih znanstvenikov med lanskim javnim posvetom o osnutku znanstvenega mnenja, je sodelujočim strokovnjakom omogočil, da so le tega še izboljšali in razjasnili nekatere pomembne vidike. Prof. Turck: »V mnenju izpostavljamo, da obstajajo negotovosti glede tveganja razvoja kroničnih bolezni pri ljudeh, katerih vnos dodanih in prostih sladkorjev je nižji od 10 % skupnega energijskega vnosa, kar je posledica pomanjkanja študij opravljenih pri tako nizkem vnosu. Hkrati je pomankanje podatkov tudi vzrok temu, da praktično ni bilo mogoče primerjati učinkov sladkorjev, ki so opredeljeni kot dodani ali prosti.«

Viri sladkorjev in zdravje

Naša prehrana vključuje različne vire in vrste sladkorjev, ki so lahko naravno prisotni ali dodani: dodani sladkorji so rafinirani sladkorji, ki se uporabljajo pri pripravi hrane in kot namizni sladkor, prosti sladkorji pa vključujejo prej omenjene dodane sladkorje in tiste, ki so naravno prisotni v medu in sirupih, pa tudi v sadnih in zelenjavnih sokovih ter koncentratih sokov. Skupni sladkorji pa predstavljajo seštevek vseh sladkorjev v živilu ali prehrani, vključno s tistimi, ki so naravno prisotni v sadju, zelenjavi in mleku.

Več o vplivu sladkorja, glavnih virih dodatnih in prostih sladkorjev, zdravstvenih težavah ob uživanju sladkorjev in prihodnjih raziskavah pa na portalu prehrana.si.