Vabilo na strokovni seminar učiteljev

VABILO NA STROKOVNI SEMINAR UČITELJEV ZA PRIPRAVO MLADIH NA TEKMOVANJE O SLADKORNI BOLEZNI

Učitelje vabimo na strokovni seminar o sladkorni bolezni,
ki bo v soboto, 19. 9. 2020
z začetkom ob 9.00 uri in predvidenim zaključkom ob 16.30 uri, v Ljubljani.

Predvideni program izobraževanja za učitelje o sladkorni bolezni:

 • PREDSTAVITEV DELA IN ORGANIZIRANOSTI ZVEZE DRUŠTEV DIABETIKOV.
 • KRATKA ZGODOVINA SLADKORNE BOLEZNI IN KLJUČNIH ODKRITIJ V POVEZAVI Z NJO.
 • SLADKORNA BOLEZEN EPIDEMIJA MODERNE DOBE.
 • SLADKORNA BOLEZEN NI BLAGA BOLEZEN.
 • DIAGNOSTIKA SLADKORNE BOLEZNI IN ORALNI GLUKOZNI TOLERANČNI TEST.
 • SLADKORNA BOLEZEN IN SRČNO ŽILNE BOLEZNI.
 • OČESNI ZAPLETI SLADKORNE BOLEZNI IN ZGRADBA OČESA.
 • SLADKORNA BOLEZEN IN COVID-19.
 • SODOBNA PREHRANSKA PRIPOROČILA PRI SLADORNI BOLEZNI.
 • SLADKORNA BOLEZEN, TELESNA DEJAVNOST IN ŠPORT.
 • ZDRAVSTVENA NEGA IN PREDSTAVITEV POKLICA MEDICINSKE SESTRE.

Vrstni red in število predavanj se lahko tudi spremeni, zato bo natančnejši program predavanj
na voljo na seminarju. Na seminarju prejmete en izvod skripte.

Kotizacija za seminar je 40,00 EUR. Račun pošljemo na šolo po izvedenem seminarju.
Prosto mesto na seminarju si zagotovite z oddano prijavnico najkasneje do petka, 11.9.2020 do 10.00 ure, preko e-obrazca na spletni strani: http://eprijavnica.diabetes-zveza.si/

Menimo, da Vam bo znanje, ki ga boste pridobili na seminarju, v veliko pomoč pri izvajanju
tekmovanja na šoli, hkrati pa Vam bo prav gotovo koristilo tudi v vašem vsakdanjem življenju.

Vabilo v pdf obliki za tisk je voljo tukaj

Lep pozdrav!
Koordinatorica tekmovanja:
Špelca Rudolf